การเล่นกลองยาวสุโขทัย

การเล่นกลองยาวสุโขทัย

     การแสดงพื้นบ้าน จังหวัดสุโขทัยมีมากมายหลายชนิด แต่ชนิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกลองยาวสุโขทัย ที่มีแสดงกันทั่วไปในจังหวัด แต่ไม่ได้ปรากฏเป็นรูปแบบการแสดงที่ชัดเจนจน ถึงปี พ.ศ.2505 ได้มีกลองยาวที่พัฒนาเป็นรูปแบบการแสดงขึ้นมา โดยเพิ่มการร่ายรำของนักแสดงฝ่ายหญิงเข้าไป จากเดิมที่มีเพียงผู้แสดงฝ่ายชาย และไม่มีการรำที่เป็นรูปแบบ มีแต่การแสดงความสามารถเฉพาะตัวของผู้แสดงแต่ละคน กลองยาวที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ กลองยาวของคณะจันทร์ทรงกลด มีนายสำเนา จันทร์จรูญ เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันกลองยาว และได้รับเชิญไปแสดงการรำกลองยาวตามหน่วยงานและงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจำ
     รำกลองยาวคณะนี้เป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีความสำคัญต่อชุมชน เนื่องจากใช้ผู้แสดงซึ่งเป็นบุคคลในชุมชน เมื่อว่างเว้นจากการทำงานก็จะมาหัดรำกลองยาวเพื่อเป็นรายได้เสริม แต่ในปัจจุบันค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในชุมชน ทำให้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่สนใจในการแสดงพื้นบ้านนี้ ตลอดจนหัวหน้าคณะและผู้แสดงรุ่นแรกๆ เริ่มอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รำกลองยาวของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กำลังจะสูญหายไป และถึงแม้ว่าจะมีผู้ศึกษาวิจัยไว้เป็นหลักฐานก็เป็นการศึกษาทางด้านดนตรี และการทำกลองยาวแต่ยังไม่มีการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับท่ารำ รูปแบบและวิธีการแสดง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบและวิธีการแสดงการรำกลองยาวของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จากศิลปินพื้นบ้านผู้สันทัดและสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ต่อวงการการศึกษาและเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ผู้แสดง

      ในอดีต ผู้แสดงกลองยาวไม่ได้แยกออกจากผู้บรรเลงจังหวะในวงกลองยาว แต่การแสดงท่ารำเป็นการแสดงออกเพื่อความสนุกสนาน และโลดโผนของผู้บรรเลงกลองยาว ชาวบ้านไม่สามารถร่วมแสดงได้ จึงคอยเชียร์ผู้แสดง และรำเล่นไปตามจังหวะเท่านั้นในปัจจุบัน การแสดงกลองยาวของอำเภอศรีสำโรง แบ่งผู้แสดงออกเป็น 2 ฝ่าย คือ                                            

     1. ฝ่ายบรรเลงดนตรี ฝ่ายบรรเลงดนตรี ประกอบไปด้วย กลองยืน ปี่ โหม่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ มีหน้าที่ประโคม  ดนตรี ร้องประกอบเพลง และล้อกลองฉาบ ใช้ผู้ชายล้วน
     2. ฝ่ายรำ ประกอบไปด้วย กลองรำที่ใช้ผู้ชายล้วนแสดง และผู้หญิงที่มีหน้าที่รำประกอบเพลงกลองยาว
ผู้ชม จะแยกออกจากผู้แสดง

 

แหล่งที่มา : http://www.human.nu.ac.th/newculture/article.php?id=15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์