พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

การมีระเบียบวินัย

. . .คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ที่จะมีความสำเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึงการปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาสิ่งที่ตัวกำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องทั้งสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนั้นต้องมีระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด. . .

 

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลาณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จังหวัดสงขลาวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

ความประทับใจ

ข้าพเจ้ามีความประทับใจและรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสความมีระเบียบวินัยขึ้นมาเพื่อเป็นการสอนหรืออยากให้คนไทยของเรามีนะเบียบวินัยต่อตนเองและสังคมมากขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมสำหรับข้าพเจ้าระเบียบวินัยคือ การทำตามกฎของโรงเรียน สังคม ประเทศ เช่น กฎการตัดผม การแต่งกาย การเข้าแถวข้าพเจ้าเองก็ยังพอมีระเบียบ วินัยอยู่บ้าง เช่น เวลาการไปโรงเรียนผมจะกำหนดเวลาในการทำธุระส่วนตัว การกินข้าว การแต่งตัว และการนั่งรถไปโรงเรียน การที่เรามีวินัยในสังคมหรือไม่ว่าที่ไหนก็จะมีแต่ผู้คนยกย่องชื่นชมเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีระเบียบวินัยของตนเองถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยของตนเองบางครั้งเราก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่กับสังคมใหญ่ๆได้ เราควรมีวินัยต่อหน้าและลับหลังผู้อื่นด้วย การทำงานในสังคมถ้าเราทำตามกฏระเบียบนั่นก็ถือว่าเรามีระเบียบวินัยในตัวเอง การที่เราฝึกในการมีระเบียบวินัยบ่อยๆก็จะทำให้เราชินไปเองและสามารถทำได้โดยไม่ต้องคอยมีใครบอกเตือนเราเพราะเราฝึกบ่อยก็จะทำให้เป็นนิสัยของตัวเราเอง การมีระเบียบวินัยของตนเองจะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการศึกษา ระเบียบวินัยอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตจองเราเองด้วยก็ได้ ข้าพเจ้าคิดว่าการที่เรามีระเบียบวินัยในตนเองมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำให้เรามีอนาคตหรือมีงานที่ดีทำได้และอยากให้ทุกคนคิดเสมอว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตและในการดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่คือการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและในสังคมใหญ่ๆไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็ย่อมมีระเบียบวินัยที่เคร็งครัด ยิ่งมีระเบียบมากเท่าไรยิ่งจะทำให้คนในสังคมนับถือเราอีกส่วนหนึ่งได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์