หลักการทรงงาน

                                                                             

หลักการทรงงาน 

ข้อที่ 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

                แก้ปัญหาที่จุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก  เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบ Macro  นี้เขาจะทำแบบรื้อทั้งหมด  ฉันไม่เห็นด้วย อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม  เอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่  วิธีทำต้องค่อย ๆทำ จะไประเบิดหมดไม่ได้

ฉันรู้สึกว่าการที่พระองค์ทรงตั้งหลักกการทรงงานมานั้นเป็นผลประโยขน์ที่ดีมากสำหรับประชาชนชาวไทยและคนอื่นๆที่อยากจะมีชีวิตที่ดีการที่เรานำข้อใดข้อหนึ่งมาปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆสิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการที่เราจะพัฒนาความรู้ของตนเองให้เตรียมพร้อมและตั้งตัวได้ทันเมื่อเจอข้อสอบเราจึงต้องฝึกฝนอ่านหนังสือให้มากๆและลองทำภาคปฏิบัติดูการเรียนปฎิบัติและการเรียนทฤษฎีเป็นการทำให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะได้เลือกเรียนทางที่ตัวเองถนัดได้อย่างไม่เสียเวลาแต่ถ้าเราผิดพลาดไปเราก้ต้องคิดไตรตรองให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้มาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์  พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค  ทรงได้เห็นสภาพป่าไม้ที่ทรุดโทรมและถูกทำลายมากมาย จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำ ดิน  และป่าไม้  เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการส่วนพระองค์  โครงการพระราชดำริป่าและดิน
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า  “…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง ประการแรก ต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมต้องให้เห็นประโยชน์ว่าประโยชน์คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สองปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา
และที่พระองค์ทรงบบอกว่า “การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก” คือ การที่เราจะทำอะไรควรจะทำค่อยเป็นค่อยไปทำเรื่อยๆจนจะสำเร็จไม่ใช้จะทำทุกอย่าพร้อมๆกันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแล้วผลออกมามันจะดีหรือคิดอะไรจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบก่อนปัญหาที่ตามมาพายหลังจะได้ไม่ยุ่งยากนัก
การแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่อยๆแก้ปัญหาไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเยอะแต่ถ้าวุ่วามในการแก้ปัญหามันก็จะเกิดการผิดพลาดได้ง่าย
                เหมื่อนพระองค์ท่านที่เห็นประเทศไทยเราประสบห์ปัญหาต่างๆพระองค์ทรงช่วยแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามแต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของมัน ทรงทำให้หลายๆคนเห็นคุณค่าของมัน เลยทำตามหลักคำสอนของพระองค์ท่านจนประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์