พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

                          

ปัญหา

         ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเราจะพิจารณาว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าสิ่งที่คาดหวัง

         1. สิ่งที่คาดหวัง ได้แก่ สิ่งที่เราตั้งเป็นความหวังหรือสิ่งที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือหลักการทางทฤษฎีที่ยอมรับกันว่าเป็นสิ่งที่ดี  

         2. สิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ สภาพที่ปรากฏทางการปฏิบัติงานและผลของงานที่เกิดขึ้น สามารถแบ่งปัญหาออกได้เป็น

3 ประเภทกล่าวคือ                                                                                                                                                            

         1.ปัญหาเขิงป้องกัน : สิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ำกว่าสิ่งที่คาดหวัง                          

         2.ปัญหาเชิงแก้ไขปรับปรุง : ในอนาคตคาดว่าจะเกิดปัญหาขึ้นได้        

         3.ปัญหาเชิงพัฒนา  :  มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 

การแก้ปัญหา                                                                                                                                                                                  การแก้ปัญหา คือแนวทางที่เป็นระบบในการแก้ไขปัญหา เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาคือ การกำหนดสาเหตุที่ทำให้บางสิ่งไม่ทำงานตามที่คาดไว้ 

 

ขั้นตอนและวิธีแก้ปัญหา

         หากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผล การทำตามขั้นตอนนี้อาจช่วยได้
                  1. การยอมรับถึงปัญหา สิ่งสำคัญอันดับแรกในการจะแก้ปัญหาให้ได้ผลนั้น คือการยอมรับว่าปัญหานั้นเป็นปัญหา

                  2. กำจัดขอบเขตของปัญหา คือการหาให้เจอว่าปัญหานั้นคืออะไร มีมากน้อยขนาดไหน เป็นปัญหาเล็ก ปัญหาใหญ่ เกิดบ่อยหรือนานๆเกิดที ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มีวิธีการแก้ไม่เหมือนกัน

                  3. กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา การมองหาทางออกมีหลากหลายวิธี บางวิธีแก้ระยะสั้น บางวิธีแก้ระยะยาว    

                  4. การลงมือทำตามแผน ลงมือทำตามแผนที่วางไว้จริง เปรียบเหมือนการที่หมอจ่ายยาแล้วไม่กินยาตามสั่ง ประเด็นคือเราจะไม่รู้ว่า อะไรคือปัญหา ไม่เกิดปัญญาในการเรียนรู้ว่าแนวทางในการแก้ปัญหาคืออะไร  

                  5. การติดตาม การติดตามผลตอบรับและผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ บางปัญหามีผลกระทบจากวิธีการแก้ มีปัญหาบานปลาย มีปัญหาข้างเคียง เพื่อหาทางเลือกอื่นๆในการแก้ปัญหาได้ตรงจุด

 

ความสามัคคี

        

       ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาทบาดหมางซึ่งกันและกัน

ความสามัคคี มีด้วยกัน 2 ประการ

     1. ความสามัคคีทางกาย ได้แก่ การร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน 

     2. ความสามัคคีทางใจ ได้แก่ การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

             ในชีวิตคนทำงานย่อมต้องพบกับอุปสรรคในการทำงานเป็นเรื่องปกติ ในบางครั้งอาจทำให้เกิดความรู้สึกท้อ หมดกำลังใจ แต่ตราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ ย่อมมีหนทางเสมอ การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีอุปสรรค ต้องพบเจอกับปัญหา เมื่อเจอกับอุปสรรค แม้เราจะไม่สามารถแก้ไขได้ ควบคุมไม่ได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คนที่ประสบความสำเร็จจะสามารถเรียนรู้ที่จะใช้อุปสรรคให้เกิดประโยชน์ ดัดแปลงให้สนองต่อเป้าหมายของตนได้ แต่คนที่ล้มเหลวมักยอมจำนนต่ออุปสรรค เมื่อเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์หนึ่งได้แล้ว เราจะได้ประสบการณ์ เราจะแกร่งขึ้นและมีความสามารถที่จะรับมือกับวิกฤติอื่นที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้ดีขึ้น แต่หากเราไม่ยอมฝึกรับมือกับปัญหาใดๆเลย เมื่อพบเจอปัญหาก็เลิก เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นตลอด เราจะไม่สามารถทำงานที่ยากและซับซ้อนใดๆได้เลย หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพียงคนเดียวได้ ก็ช่วยกันคิดกับหลายๆทาง ความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นทำให้มองเห็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ การร่วมแรงร่วมใจ การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไข การแสดงน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พลังที่แสดงออกทำให้เกิดความรักและผูกพันต่อกัน แม้ความเหนื่อยและความอ่อนล้าของร่างกายที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนเต็มใจที่จะช่วยเหลือกันเพื่อมุ่งหวังให้งานประสบความสำเร็จ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์