หลังการการทรงงานข้อที่13 ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ปัญหาสำคัญ

    คือเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่มน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีก็สามารถทำได้แล้วแล้วในเมืองก็ทำได้เช่นกัน หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยก็สามารถทำได้ได้เหมือนกัน หรือถ้าอยากสะดวกสบายก็สามารถจ้างบริษัทที่อยู่ต่างประเทศมาทำก็ได้

     ตลอดระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ ที่ประชาชนชาวไทยได้ซึมซับในพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากจะทรงห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว ยังทรงห่วงใยต่อสภาะแวดล้อม และธรรมชาติกำลังเสื่อมโทรมลง อันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง โนเฉพาะปัญหาขยะกับน้ำเสียจากชุมชน จากพระราชดำรัสดังกล่าว นำมาสู่การก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น ณ บ้านพะเนิน ตำบลแหลม ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน ในวันนี้สถานที่แห่งนี้กลายเป้นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียของชุมชน หรืออุตสาหกรรม ในรูปแบบที่เรียบง่าย ประหยัด โดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ แต่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

 

จุดเริ่มโครงการ แหลมผักเบี้ย

    โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระดำริ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริเกี่วกับน้ำเสียและขยะ โดยมีพระราชประสงค์ให้ศึกษาวิจัยหาเทคโนดลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชน โดยจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดและก็สะดวก ทำได้ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื่นที่อ่น ได้อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 

หลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

     สิ่งที่ ศาตราจารย์ ดร.เกษม ใช้เวลาในการขบคิดตีโจทย์ว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ ซึ่งผลจากการคิดค้นวิธีการต่างๆพบว่า กลไกสำคัญที่จะปลดล็อกธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ ซึ่งผลจากการคิดค้นวิธีการต่างๆ พบว่ากลไกสำคัญที่จะปลดล็อกธรรมชาติให้ได้ทำหน้าที่ของมันได้นั้น ก่อนจะต้องเข้าใจธรรมชาติเสียก่อน หลักการช่วยธรรมชาติมี 2 อย่างเป็นหลักๆ

      1.เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

      ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย(lagoon treatment) ประกอบด้วยบ่อตกตะกอน บ่อผึ้ง และบ่อปรับสภาพที่อาศัยกลไกทางธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการเติมออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ำกระบวนการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายลงสู่น้ำ จากความแตกต่างของอุณหภูมิของน้ำภายในบ่อบำบัดน้ำเสียแต่ล่ะบ่อจะไหลผ่านอาคารระบายน้ำด้านบน และเชื่อมต่อทางตอนล่างของบ่อถัดไปเป็นลำดับ

         ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืช

          - ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยหญ้ากรองน้ำเสีย (plant and grass filtration)

          - ระบบบำบัดน้ำด้วยพืชที่ชุ่มน้ำเทียม (constructed wetland)

       2.เทคโนโลยีการการกำจัดขยะ

       ส่วนเรื่องขยะกว่าร้อยละ 50 ของชุมชนโดยทั่วไปจะเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ส่วนที่เหลือบางส่วนสามารถนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง และส่วนขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้จะถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

      ทั้งนี้โครงการได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะชุมชน ด้วยวิธีการนำมาหมักทำปุ๋ย โดยประยุกต์กระบวนการฝักกลบมาทำในกล่องคอนกรีต เพื่อลดการสูญเสียพื่นที่ขนาดใหญ่ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังสะดวกในการนำปุ๋ยที่ได้จากการหมักมาใช้ประโยชน์อีกด้วย

 

ความประทับใจ

     ผมประทับใจในหลักการทรงงานข้อที่13 นี้เป็นพิเศษ เพราะมันเกี่ยวกับกับเนื่อหาธรรมชาติที่ซึ่งส่วนตัวผมก็รักในธรรมขาติอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลักการบำบัดนั้าเสียที่จะช่วยส่งผลให้ให้กับชุมชนแต่ล่ะชุมชน ทำให้แต่ล่ะชุมชนนั้นมัน้ำดื่มน้ำที่สะอาดไร้มลพิษ และก็การกำจัดขยะ ที่จะช่วยให้ชุมชนแต่พื่นที่นั้นสะอาดน่าอยู่ ชาวต่างชาติก็จะได้สนใจมาท่องเที่ยวธรรมชาติในประเทศไทยเยอะขึ้น

หลักการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

     ผมจะนำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำให้ชุมชนที่ผมอยู่นั้นสะอาดไร้ซึ่งมลพิษและทำให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและนำไปบอกต่อคนอื่นๆในชุมชนให้หันมมาสนใจในทางการดูแลรักด้วยหลักการ"ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ"

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์