หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อที่ 8)

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อที่ 8) 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หลักการทรงงาน 8

 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย จนเป็นที่ยอมรับกันทั้งในและต่างประเทศแล้ว   ยังมีต้นแบบอีกสองสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นและทราบตั้งแต่เด็กและประทับใจพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือภาพพระองค์ เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยทรงสะพายกล้อง พระหัตถ์ถือแผนที่ พระองค์จะทรงบันทึกภาพสถานที่ที่พระองค์ทรงพระวินิจฉัยให้ปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับทรงใช้ดินสอบันทึกตำแหน่งในแผนที่ และเมื่อพระองค์เสด็จมายังสถานที่นั้นอีกครั้ง พระองค์จะทรงถ่ายภาพสถานที่นั้นเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับครั้งก่อนว่าได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง และพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงประหยัดเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่ยาสีฟันที่พระองค์ใช้หมดหลอด มหาดเล็กเปลี่ยนหลอดใหม่ให้แล้ว พระองค์ยังให้นำมาคืน พระองค์จะทรงรีดหลอดยาสีฟันใช้อีกหลายวันจนรีดไม่ได้แล้ว จึงจะให้มหาดเล็กเปลี่ยน และฉลองพระบาท ทรงใช้มานานจนชำรุด พระองค์ให้ทหารส่วนพระองค์นำไปซ่อมกลับมาใช้ใหม่ พระองค์ ทรงเป็นต้นแบบความพอพียงอย่างแท้จริง สำหรับการออมเงินแล้วเก็บนี้คนส่วนใหญ่ มักจะคิดว่าออมเงินเหลือเก็บแล้วต้องฝากธนาคารอย่างเดียว เพราะไม่ต้องเสี่ยงแล้วยังได้ดอกเบี้ย แต่ผมว่าเงินเก็บจากการออมนี้ควรจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีเหตุผล รอบคอบ คุ้มค่า กับจังหวะเวลาที่ควรใช้ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการฝากธนาคารกินดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว ตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่าต้องจัดลำดับในการนำเงินออมออกมาใช้ ตามความจำเป็น โดยอันดับแรกซื้อบ้านอยู่อาศัย เพราะจะได้มีที่พำนักเป็นหลักแหล่งและไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแต่ละเดือนสูญเปล่า ลำดับที่ 2 ซื้อมอเตอร์ไซค์ เป็นเงินสด เพราะป้องกันการมาทำงานสายแล้ว ยังใช้รับลูกชายไปส่งที่โรงเรียนตอนเช้าและรับกลับในตอนเย็นพร้อมซื้อกับข้าวและนมลูกตามที่ภรรยาสั่ง   และลำดับที่ ๓ ซื้อรถยนต์เป็นเงินสดเมื่อลูกคนที่ ๒ เข้าเรียนอนุบาล เพราะจะได้ไปส่งลูกพร้อมกันทั้ง ๒ คน ที่โรงเรียนเดียวกันและรับกลับตอนเย็น พร้อมกับภรรยาที่ไปรอรับลูกอยู่ก่อนแล้วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่คุ้มกับเงินที่ออมได้ แต่ต้องพิการบาดเจ็บ ไม่สร้างหนี้สินโดยเด็ดขาด รายได้ทุกบาทจากน้ำพักน้ำแรงของนายไพโรจน์ ตัณฑิกุล และครอบครัวได้มาโดยสุจริตทั้งสิ้น นายไพโรจน์ ตัณฑิกุล ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ให้กับตนเอง และครอบครัว โดยอุทิศทุ่มเทเสียสละให้กับงานประจำ และงานส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน   ใด ๆ  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าและครอบครัวปฏิบัติมานี้ คงจะเป็นประโยชน์และต้นแบบให้มนุษย์เงินเดือนว่าสามารถทำเศรษฐกิจพอเพียงได้ เหมือนอาชีพอื่น หรือดีกว่าด้วยซ้ำ เพราะทราบรายได้ที่แน่ชัด ของตนอยู่แล้ว เพียงแต่ควบคุมใจ อย่าให้กิเลส ความอยากได้ เข้าครอบงำ ก่อนที่ตนเองจะมีเงินพร้อม

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์