โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 

พระราชดำริ :

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมาของโครงการ :

                ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 นั้น ทรงทราบว่าในหลายพื้นที่สัตว์ประเภทกบในธรรมชาติได้ลดจำนวนจนแทบไม่พบเห็น จึงทรงมีพระราชดำริความว่า “...ควรดำเนินการสาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทกบ เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรต่อไป...”

                กบเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย โดยจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตราษฎรไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากสภาวะแวดล้อมธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สืบเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลายไปทำให้ความชื้นในธรรมชาติลดลง และแหล่งหลบซ่อนอาศัยหรือแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติลดลงตามไปด้วย อีกทั้งการใช้ยาปราบศัตรูพืช และยาปราบวัชพืชของเกษตรกรไทยไม่ถูกต้อง ทำให้กบในธรรมชาติถูกทำลายลง ซึ่งเป็นการตัดวงจรตัวห้ำ ซึ่งใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยธรรมชาติ ทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเกษตร ดังนั้นการผลิตพันธุ์กบและเขียดเพื่อปล่อยลงในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์โดยตรงแล้ว ยังช่วยควบคุมแมลงตามธรรมชาติให้เข้าสู่ภาวะสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะให้ผลดีทางอ้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชสวนและพืชไร่ ตลอดจนการเพาะพันธุ์กบภูเขาเพื่อปล่อยตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณของกบภูเขา เช่น กบเปอะ กบจุกซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากตามธรรมชาติทั่วไป ซึ่งกรมประมงสามารถเพาะพันธุ์ได้เป็นผลสำเร็จ และนำไปปล่อยคืนธรรมชาติ โดยเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลในธรรมชาติ และสามารถเป็นอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภคต่อไป

ที่ตั้งของโครงการ :

                พื้นที่อําเภอแมริม อําเภอแมแจม และอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงค์ :

                1. เพื่อเพิ่มผลผลิตกบในแหล่งน้ำธรรมชาติและอนุรักษ์มิให้สูญพันธุ์

                2. เพื่อเป็นการเพิ่มอาหารโปรตีนและเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่

                3. จัดทำโครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงกบพันธุ์ภูเขาและเขียวแลว และทดลองเพาะพันธุ์กะท่าง (Salamander)

 

 

หน่วยงานผู้ดำเนินงาน :

                - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

                - ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                - สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง

ผลการดำเนินงาน :

                1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 202,500 ตัว

                2. ติดตามแนะนำเกษตรกร 10 ครั้ง

ความรู้สึกประทับใจ

การเพาะเลี้ยงกบ เป็นการอนุรักษ์และไม่ให้มันสูญพันธุ์และสามารถเป็นอาหารให้คนทานได้ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงกบ

ยังจะเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวทของธรรมชาติได้ดีอีกด้วยครับ

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์