การทอผ้า (ภาคเหนือ)

ประวัติความเป็นมา

 
           ผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้าน ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มักทอด้วยฝ้ายหรือไหม ผ้าพื้นบ้านหรือผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอต่างๆกัน เช่น ทอเรียบๆไม่มีลาย เรียกผ้าพื้น ทอเป็นลวดลายเรียก ผ้ายก ทอเป็นลวดลายด้วยการจก เรียก ผ้าจก ผ้าทอเป็นลวดลายโดยการขิด เรียก ผ้าขิด ทอเป็นลวยลายด้วยการมัดย้อม เรียก ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น 
           ผ้าพื้นบ้านของไทยในภาคต่างๆ มีกรรมวิธีการย้อม การทอสอดคล้องกับขนบประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งมีรูปแบบและการใช้สอยต่างๆกัน เช่น ผ้าซิ่น ผ้าเบี่ยง ผ้าหม่ ผ้าปูที่นอน ผ้าขาวม้า ย่าม และ ตุง เป็นต้น

การทอผ้าแบบพื้นบ้านพื้นเมืองในภูมิภาคต่างๆ
   ๑. ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคเหนือ)
 
 
 
ผ้าซิ่นตีนจก
ผ้านุ่งของผู้หญิงที่เย็บเป็นถุงประกอบด้วยหัวซิ่นอยู่บนสุดหรือส่วนที่อยู่ตรงเอวตัวซิ่นอยู่ถัดลงมาและตีนซิ่นหรือเชิงซิ่นซึ่งทอเป็นลวดลายด้วยการจกจึงเรียกตีนจกและเรียกซิ่นชนิดนี้ว่าซิ่นตีนจก ขนาดกว้างแคบและสั้นหรือยาวของตีนจกต่างกันไปตามรูปร่างของผ้านุ่งและวิธีการนุ่งโดยเฉพาะตีนซิ่นจะมีลวดลายและสีสันแตกต่างกันไป
 
 ผ้าหลบ
ผ้าสำหรับปูทับลงบนฟูกหรือสลีของชาวไทยเชื้อสายไทยยวนและไทยลื้อในภาคเหนือรูปแบบขแงผ้าหลบจะแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละกลุ่มชนชาวไทยยวนนิยมทอด้วยฝ้ายไม่มีลวดลายชาวไทยลื้อนิยมทอด้วยฝ้ายตกแต่งลายขิดที่เชิงผ้าทั้งสองข้างให้สวยงาม


 
 

ผ้าซิ่นไทยลื้อ
ผ้านุ่งผู้หญิงไทยลื้อบริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน หัวซิ่นนิยมต่อด้วยผ้าพื้นสีแดงตัวซิ่นทอลายขวางลำตัวด้วยสีสดเป็นลายคล้ายสายน้ำจึงเรียกว่า ลายน้ำไหล ซึ่งทอด้วยวิธีล้วงหรือเกาะตีนซิ่นไม่ตกแต่งลวดลายแต่ใช้ผ้าพื้นสีครามต่อตีนซิ่น

 
                                            
                                           น.ส อโณชา  แสงสว่าง  ม.6/3 เลขที่ 33
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์