หลักการทรงงาน

ข้อที่ 15 ปลูกป่าในใจคน

   ต้องปลูกป่าที่จิตสำนึกก่อน  ต้องให้เห็นคุณค่าก่อนที่จะลงมือทำการดูแลปัญหายาเสพติด 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่องของการปลูกป่าว่า  “…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง ประการแรก ต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมต้องให้เห็นประโยชน์ว่าประโยชน์คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สองปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา
และที่พระองค์ทรงบบอกว่า “การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก” คือ การที่เราจะทำอะไรควรจะทำค่อยเป็นค่อยไปทำเรื่อยๆจนจะสำเร็จไม่ใช้จะทำทุกอย่าพร้อมๆกันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแล้วผลออกมามันจะดีหรือคิดอะไรจะทำอะไรก็คิดให้รอบคอบก่อนปัญหาที่ตามมาพายหลังจะได้ไม่ยุ่งยากนัก
การแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่อยๆแก้ปัญหาไปมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเยอะแต่ถ้าวุ่วามในการแก้ปัญหามันก็จะเกิดการผิดพลาดได้ง่าย
                เหมื่อนพระองค์ท่านที่เห็นประเทศไทยเราประสบห์ปัญหาต่างๆพระองค์ทรงช่วยแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆที่ทุกคนมองข้ามแต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของมัน ทรงทำให้หลายๆคนเห็นคุณค่าของมัน เลยทำตามหลักคำสอนของพระองค์ท่านจนประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน  

ถ้าคน ทำหน้าที่นี้ยังทำเพราะเป็นหน้าที่ ง านสำเร็จได้ยาก    แต่ถ้าทำด้วยความดีใจที่ได้
ช่วยลูกเขาให้กลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่ได้เพียงหนึ่งคน     ซึ่งคุ้มค่ากว่าได้เงินทองเป็นล้าน   แสดงว่าพลังต่อสู้กับยาเสพติดได้เกิดขึ้นในใจของท่านแล้ว  จงปลุกสิงโตทองคำในหัวใจ

 ให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ก่อน
“การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้น   สำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลูกป่าต้นน้ำ”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ไทยเราเป็นประเทศที่โชคดี  เพราะพระมหากษัตริย์ของเราทรงเป็น “กษัตริย์นักเกษตร” ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเกี่ยวป่าไม้สูง  และยังทรงพระราชทานแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมให้แก่ราษฎรเสมอมา   ในบริเวณที่ประทับของพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีการปลูก “ป่าไม้สาธิต”ขึ้นเพื่อทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้ง
นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานแนวทาง “ปลูกป่า 3 อย่าง  ได้ประโยชน์ 4 อย่าง”  ปลูกป่า 3 อย่าง  คือ  ให้ปลูกป่าไม้ผล  ไม้สร้างบ้าน  และไม้ทำฟืน    ส่วนประโยชน์ 4 อย่าง  คือ  ได้ไม้ใช้สอย  ไม้กิน  ไม้เศรษฐกิจ  และป่าเหล่านั้นจะเป็นตัวดูดรับซับน้ำไว้   จนเกิดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปด้วยในตัว  โดยแนวทางของพระองค์ได้รับการนำไปใช้ทั่วประเทศ จนสามารถยังประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้อย่างกว้างขวาง
เราชาวไทยช่างโชคดีที่มีพ่อของแผ่นดินคอยดูแลทุกข์สุขของลูก ๆ  อย่างใกล้ชิด  ทรงทุ่มเทแรงพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา  เพื่อให้ลูก ๆของพระองค์มีความสุข  เพราะรอยยิ้มของราษฎร  ก็เปรียบเสมือนรอยแย้มพระสรวลของพระองค์ด้วยเช่นกัน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์