หลักการทรงงาน

InnocentEmbarassedไม่ติดตำราLaughingSmile


http://upic.me/i/7v/

      ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงเป็นนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีพระปรีชาสามารถที่หาได้ยากยิ่ง

              เนื่องจากพระองค์ทรงมองปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ทุกๆ ปัจจัยในระบบมีบทบาทหน้าที่ของตัวมันเอง หากการทำหน้าที่ของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที และหากปัจจัยใดไม่มีหน้าที่ก็ต้องหาหน้าที่ให้ทำ      

       ศ.ดร.เกษม ให้มุมมองเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า ล้วนแล้วแต่มีจุดร่วมอยู่ด้วยกัน 3 จุดคือ 1.การใช้อย่างยั่งยืน 2. การกำจัด บำบัด ฟื้นฟูของเสียที่เกิดขึ้น และ 3.จะต้องมีการควบคุมกิจกรรมนั้นๆ

              นอกจากนั้น ยังพบอีกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นผู้ศึกษาวิจัย พัฒนา และแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมองการณ์ไกลกว่าคนทั่วไปมาก ซึ่งปกตินักวิจัยเองก็จะได้รับคำสอนให้วิจัยเพื่อแก้ปัญหาอนาคตอยู่แล้ว (Research for Tomorrow) แต่พระองค์กลับมีสายพระเนตรยาวไกลกว่านั้นมาก (Research for after Tomorrow) พร้อมกันนี้ ศ.ดร.เกษม ยังเห็นด้วยกับที่มีผู้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเทคโนโลยี

              “พระองค์ทรงวิจัยโดยไม่ยึดติดตำรา ผิดกับระเบียบวิธีวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่มีข้อกำหนดมากมาย แต่พระองค์จะทรงใช้เวลาสั้นๆ ศึกษาและอธิบายให้เราฟังได้”

             อย่างไรก็ดี ศ.ดร.เกษม บอกด้วยว่า อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเป็นนักวิจัยที่ดีซึ่งมีในพระองค์ยังได้แก่ การเป็นนักปรัชญาหรือนักปราชญ์ในตัวเอง คือมีความรู้แจ้งตลอด มีความลุ่มลึก ซึ่งการวิจัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่พระองค์ทำอยู่จะมีความลุ่มลึกมากๆ เห็นเหตุของเหตุของปัญหาหลายชั้น เห็นแล้วทราบเรื่องราวได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อีกทั้งยังทรงคิดแบบครบวงจรด้วย

http://www.kingsiam.com/Photo_Item/display/

 ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักวิจัยในพระองค์ที่มีเต็มพร้อมยังได้แก่

1.ทรงมีความอยากรู้อยากเห็น

 2. ทรงมีความขยัน อดทน และรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่น สังเกตจากที่ทรงงานจนดึกดื่น

3.ทรงมีความช่างสังเกตแบบนักวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถในการสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดี

 4.ทรงมีพื้นฐานความรู้ดี ซึ่งรับรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้เคยสนองงาน 5.ทรงทำงานอย่างมีเมตตาธรรม อยากช่วยเหลือผู้อื่น และวงวิชาการนั้นๆ คือเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่น ไม่ทำงานวิจัยแล้วก็เก็บไว้กับตัวคนเดียว และ 6.ทรงเป็นผู้ที่มีสมาธิในการทรงงานต่อเนื่อง ทำงานจดจ่อชั่วโมงต่อชั่วโมง

       ด้านหลักการทำงานในพระองค์ยังได้แก่ การที่ทรงไม่ยึดติดตำรา ทำเรื่องราวให้ง่ายลง ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทรงแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปสู่จุดใหญ่

       ทั้งนี้ ลักษณะสำคัญของโครงการในพระองค์ยังรวมถึง การที่ทรงทำงานซึ่งมักเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่มีผู้ใดสนใจทำ และจะเชื่อมโยงโครงการต่างๆ ที่ทำอยู่แล้วเข้าไว้ด้วยกัน

      “เท่าที่ผมได้รับใช้พระองค์ท่านมา ผมคิดว่าผมเองได้อะไรหลายอย่าง แม้หลายเรื่องอาจไม่รู้ลึกเหมือนอีกหลายท่าน แต่ถ้าถามว่าพระองค์ทรงเป็นนักวิจัยหรือไม่ จะเห็นได้ว่า การหานักวิจัยที่มีความลุ่มลึกนั้นเป็นเรื่องยาก ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล คาดคะเนเรื่องราวล่วงหน้าได้กว้างไกลมาก ที่สำคัญคือทรงไม่ทำตามตำรา ไม่ยึดติดตำรา ทำให้สร้างประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ น่าจะน้อมไปปฏิบัติ” ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

  ไม่ติดตำรา การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดตำรา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของคนไทย

ความรู้สึกประทับใจ

      การศึกษาและทำความเข้าใจด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ตำรามากมาย อาจจะได้ความรู้ที่เข้าใจง่ายมากขึ้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้เราดูเป็นตัวอย่างจากการทำำการวิจัยต่างๆโดยไม่ใช้ตำรา ซึ่งเราควารนำมาปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์