พระราดำรัส ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 7สิงหาคม 2518

                                         

“…  ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทุกคนทราบดีอยู่ว่าเราจะต้องกระชับความสามัคคีอย่างดี เพื่อที่จะรักษาความเป็นอยู่และความมั่นคงของประเทศชาตินั้น ท่านทั้งหลายก็คงได้ยินอยู่เสมอว่า ต้องมีความสามัคคี สามัคคีนี้เป็นสิ่งสําคัญ แต่บางทีก็ไม่ได้ทราบว่าสามัคคีนั้นคืออะไร ถ้าจะพูดถึง สามัคคีนั้น ถ้าเรามาแยกธาตุ เราก็จะแยกได้เป็นระดับเป็นขั้น เป็นประเภทต่าง ๆ ถ้าดูในด้านสามัคคี ระหว่างผู้ที่มีอายุไร่เรี่ยกัน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรมี เพราะว่าผู้ที่มีอายุไร่เรี่ยกัน ก็ได้เกิดมาพร้อม ๆ กัน และมีอายุเท่า ๆ กัน มีปัญหาก็พอ ๆ กันก็เป็นสามัคคีที่ควรมีอยู่ในผู้ที่มีอายุระดับเท่าเทียมกันนี้

       สามัคคีอีกอย่างหนึ่งคือ ระหว่างผู้ที่มียศหรือมีตําแหน่งเท่า ๆ กัน พอ ๆ กัน คือผู้ที่มียศหรือมี ตําแหน่งพอ ๆ กัน เท่า ๆ กัน ต้องทํางานพร้อมกันเพื่อที่จะให้งานนั้นมีประสิทธิภาพดี ถ้าดูในด้านความกว้าง ของสามัคคี ก็ต้องดูว่าควรจะกว้างไปถึงไหน เฉพาะสามัคคีในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน ก็เป็น อีกชนิดหนึ่ง คือต้องมาพิจารณาถึงสามัคคีที่อยู่ในวงแคบในหน่วยหนึ่งหน่วยใด หรือในกระทรวงหนึ่ง กระทรวงใด หรือทั่วไปตลอดจนนอกจากวงราชการ สามัคคีนั้น ความจริงก็จะต้องแผ่ออกไปกว้างขวาง ที่สุดที่จะได้ เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ โดยมากผู้ที่ทํางานก็เห็นแต่สิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ได้ไปคิดถึงงาน ของคนอื่น ๆ แต่ถ้าสามารถที่จะดูงานของคนอื่นด้วย ก็จะทํางานของตนให้ดีขึ้น เพราะว่าสามารถที่ จะนําความรู้หรือนําปัญหาต่าง ๆ ของส่วนอื่นที่จะมากระทบกระเทือนต่อส่วนของเร าได้ สามัคคีที่แผ่ ออกไปข้าง ๆ ได้อย่างนี้ในทางกว้าง จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง

       ตอนนี้มาถึงสามัคคีอีกด้านหนึ่ง อีกทางหนึ่ง คือสามัคคีในทางดิ่ง บางคนก็มีหน้าที่สูง บางคน ก็มีหน้าที่ต่ำลงไป ถ้ามีความสามัคคีในระหว่างผู้ที่บังคับบัญชา กับผู้ที่ใต้บังคับบัญชา ก็จะทํา ให้งานใน แต่ละหน่วย แต่ละกรม แต่ละกอง แต่ละกระทรวง แต่ละส่วนของบ้านเมืองทํางานได้ดีขึ้น เพราะว่า ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ย่อมต้องเห็นใจงานของผู้ที่เป็นผู้น้อยลงไป ถ้ามีความสามัคคีทางดิ่งนี้ด้วยก็จะยิ่งทําให้งาน ทั้งหลายมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ฉะนั้น สามัคคีควรที่จะให้ กว้างขวางออกไปมากที่สุดที่จะได้ และให้ ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทําได้ ...”

 

ความรู้สึกประทับใจ : ความสามัคคีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่มีทางอยู่ตัวคนเดียวได้  การพึ่งพากันในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำในการอยู่รอด  การที่เรามีความสามัคคีไม่ว่ากับคนกลุ่มใดก็ตาม  จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้  ไม่มีใครเป็นศัตรู  ในสังคมนั้นการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ความสามัคคีก็จะช่วยให้่งานที่ทำร่วมกันนั้นสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดี

พระราดำรัส ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

7สิงหาคม 2518

นางสาวณัฐพร  ประทีปวิทยวณิช เลขทีี่ 14 ม.6/1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์