ถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “การส่งเสริมการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน กทม.” โดยรับสมัครโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลร่วมกิจกรรม คาดหวังสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอินทรีย์ และลดปัญหาการจัดการขยะเน่าเสีย เป็นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากเยาวชน โดยการนำขยะมูลฝอยในชีวิตประจำวันมาบำบัดในถังหมักก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และก๊าซชีวภาพ

ดญ.ขวัญฤดี สุวรรณสังข์ (แอม) อายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน กทม. กล่าวว่า “ขยะอินทรีย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหากลิ่นเหม็น น้ำขยะมูลฝอย การแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งการปลดปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาโรคร้อน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้ให้พวกหนูช่วยกันคัดแยกในส่วนของขยะอินทรีย์ที่เน่าเสียได้ง่ายมากำจัดในถังขยะแบบปิด โดยใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งสามารถบำบัดขยะอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาใช้เป็นแก๊สในการหุงต้มทำอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการจัดการขยะมูลฝอย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคมค่ะ”    

นายรังสรรค์ สโรชวิกสิต ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มีแนวคิดว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น โดยเฉพาะขยะมูลฝอยจากเศษอาหาร ผักผลไม้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นไม่สามารถจัดเก็บได้หมด ส่วนที่เหลือจะถูกทิ้งไว้ตามบ้านเรือน บนถนนในแหล่งน้ำ ซึ่งบางส่วนก็แห้งและย่อยสลายไป แต่บางส่วนก็เป็นสิ่งปฏิกูลหมักหมมส่งกลิ่นเน่าเหม็น

ดังนั้นหากทุกคนช่วยกันกำจัดขยะให้ถูกวิธีและเกิดประโยชน์ ด้วยการคัดแยกขยะอินทรีย์และนำมาบำบัดในถังหมักขยะอินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ก็จะช่วยลดปัญหาในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะมีผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เริ่มต้นที่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินโครงการพัฒนาและสาธิตถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สำเร็จรูปขนาดเล็ก จำนวน 100 ถัง ติดตั้งที่โรงเรียนในสังกัด กทม. 39 แห่ง และอีก 61 แห่ง ติดตั้งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ (กรมทหารฯ, ชุมชน, พพ.)

ถังหมักดังกล่าวมีขนาด 2.4 ลูกบาศก์เมตร รองรับขยะอินทรีย์ได้ประมาณ 40 กิโลกรัมต่อวัน ผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือทดแทนก๊าซ LPG ได้วันละ 1 กก. ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จ มีการจัดการประกวดการใช้งานถังหมักดีเด่น และมอบรางวัลเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้จะยังได้มีการขยายผลโดยจะติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพิ่มอีกในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สถานศึกษา, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 1,400 แห่ง ภายในปี 2554”

 

เป็นโครงการที่ดีและควรทำการต่อยอดไปเลื่อยๆ 1 อยากได้แบบการทำถังก๊าซหมักชีวภาพและถังเก้บก๊าซโดยละเอียด ขอแสดงความขอบคุณมาล่วงหน้าครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์