พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การรู้จักประมาณตน

รูปภาพของ Anussara Renpanil

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่อง การรู้จักประมาณตน

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑

“การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใดและควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้น”

 

ความรู้สึกประทับใจ

               คือการที่จะเป็นคนยอมรับในความสามารถของตนเอง ไม่ต้องเก่งหรือดีไม่เหลือกว่าใคร คนทุกคนสามารถเป็นคนดีและเป็นคนเก่งได้       และการที่รู้จักประมาณตนเองแล้วก็สามารถควบคุทตนเองให้อยู่ในขอบเขตของความสามารถนั้นๆ เราจะได้ทำสิ่งที่เรามีความถนัด ทำงานนั้นได้ออกมาดี และการที่หลายคนเป็นหนี้เพราะเกิดจากการไม่รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย มีรายได้เพียงไม่กี่หมื่นบาทต่อเดือน แต่ใช้จ่ายเป็นหลักหลายหมื่นบาทต่อเดือน บางคนอาจจะแปลกใจใช้ได้อย่างไร มีเครื่องมือทางการเงินมากมายที่จะให้คนเราก่อหนี้ได้อย่างสบาย เช่น บัตรเครดิต เงินกู้ส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักประกัน กู้ปุ๊บอนุมัติปั๊บรวดเร็วทันใจแต่ดอกเบี้ยบานตะไท เงินกู้นอกระบบ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องล่อใจให้คนก่อหนี้ทั้งนั้น แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะดีสำหรับคนที่มีความจำเป็นในการใช้เงินจริงๆ ไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มีหลายช่วงของวงจรชีวิตของคนเราที่อาจก่อหนี้ได้ เช่น ช่วงทำงาน แต่งงานมีครอบครัว ช่วงลูกเรียนหนังสือ ฯลฯ แต่หากเรารู้จักประมาณตนในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะมีหนี้หรือไม่มีก็ตามจะช่วยให้เราพ้นวิกฤติทางการเงินได้ ช่วงที่ค่อนข้างสำคัญของชีวิต คือ ช่วงวัยทำงาน เพราะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดของการดำรงชีวิต เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 20 – 60 ปี รวมเวลาทั้งสิ้น 40 ปี ที่เราต้องใช้ชีวิตในการทำงาน เพราะฉะนั้นช่วงนี้ของชีวิต หากเราไม่รู้จัก กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการเงิน ให้ดีๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคตก็คงไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มทำงานใหม่ๆ ต้องรู้จักตระหนักและเตือนตัวเองเสมอว่า นับแต่นี้ต่อไปจะ ต้องยืนด้วยขาตัวเอง ให้ได้ เพราะที่ผ่านมาพึ่งพาเงินคนอื่นมาตลอด  หากเรายึดหลัก "กินอยู่อย่างพอเพียง" ไม่ว่าเงินเดือนเท่าไร ก็พอใช้ เพราะเราไม่ใช้จ่ายเกินตัว มีสติในการใช้สตางค์ หลังจากทำงานไประยะหนึ่ง ก้าวต่อไปเมื่อมีเงินเก็บสักจำนวนหนึ่ง หากยังไม่มีบ้านเป็นของตนเองน่าจะมองหาบ้าน หาที่อยู่อาศัยก่อน เพื่อความอุ่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยเรายังมีบ้านอยู่ เงินเก็บก้อนแรกก็ต้องถูกใช้เป็นเงินดาวน์ ช่วงนี้จะเริ่มมีหนี้แล้ว การใช้จ่ายต่างๆ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เพราะต้องมีภาระการผ่อนบ้านเข้ามา ช่วงนี้เป็นช่วงที่ ต้องมีวินัย ในการใช้จ่ายและการชำระหนี้มากๆ หลังจากนั้น เริ่มแต่งงานมีครอบครัว มีลูกภาระเริ่มมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันหากเราเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ ขยันทำการงาน ตอนนั้นเงินเดือนก็คงมากพอสมควร หรือบางคนรักสันโดษอยู่คนเดียวก็ใช่ว่าจะใช้จ่ายได้เพลิดเพลินเพราะทุกช่วงจังหวะของชีวิตหากเราไม่ประมาณตนในการใช้จ่ายเมื่อไรมีโอกาสพลาดได้ตลอดเวลา หลายคนเมื่อเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาส่วนใหญ่ชอบแก้ปัญหาโดยการกู้หนี้ยืมสินแทนการหันมา ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้ปัญหายิ่งลุกลามไปใหญ่ สุดท้ายก็จบไม่สวย หากเราดำเนินชีวิตอย่างมีสติ รู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออม กินอยู่อย่างพอเพียง ชีวิตก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นและเรียบง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองต้องเริ่มจากตนเอง ถ้ารู้จักประมาณตนเองแล้ว ไม่ใช้จ่ายสุรุยสุร่าย ไม่ประมาณตนเองว่าสูงหรือด้อยกว่าคนอื่น คุณค่าคว่ามเป็นคนนั้นมีในตัวทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาและหาประสบการณ์ได้ ก้เพื่อที่จะเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ดีและยิ่งๆขึ้นไป.

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์