หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • หลักการทรงงาน ข้อ ๔ ภูมิประเทศ
 • การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้น เช่น ดิน, น้ำ, ป่า, เขา ฯลฯ และสังคมวิทยา เช่น นิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอกจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน

            “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”

  การจะไปพัฒนาหรือจะเข้าไปทำงานในที่ที่เราไม่คุ้นเคย เราต้องศึกษาว่าชุมชน สังคม การใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อมของที่นั้นเป็นอย่างไร 

          เพราะว่าการจะไปพัฒนาหรือเข้าไปใช้ชีวิตอยู่เราต้องปรับตัวให้ได้เราไม่รู้ว่าที่ที่เราอยู่เป็นมาอย่างไรมีปัญหาอะไรเราจะพัฒนาพื้นที่พัฒนาชีวิตและสังคมของคนแถวนั้นได้อย่างไร  และเราต้องรู้นิสัยใจคอของคนอื่นอย่ายึดมั่นในตนเพียงผู้เดียวต้องสังเกตพฤติกรรมผู้อื่นว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไร                 

  หลักการทรงงานของในหลวงข้อนี้ก็เปรียบเหมือนเราย้ายถิ่นฐานหรือเราย้ายไปในสังคมอื่น เราก็ต้องรู้จักว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นอย่างไร ภูมิอากาศเป็นอย่างไร การกินการอยู่เป็นอย่างไรนิสัยใจคอคนแถวนั้นเป็นอย่างไรเราจะได้ปรับตัวปรับทัศนคติได้ถูกเวลาเราอยากปรับอยากเปลี่ยนอยากพัฒนาอะไรก็ดูให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมเดิม                                                                        

   อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ดูให้เหมาะสมกับคนเก่าคนแก่ ที่เข้ารักษาไว้ เพราะในสังคมนั้นๆไม่ได้มีแค่ความคิดเราเราต้องรู้จักฟังผู้อื่นให้มากๆอย่าคิดเห็นแต่ประโยชน์ของตนต้องเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งต้องหัดฟังผู้อื่นด้วยอย่าคิดแต่ว่าเราถูกเพราะเราอาจจะไม่รู้จริงหากอยากพัฒนาหรืออยากเปลี่ยนเราต้องศึกษาค้นคว้าหา                                                                                            ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ เพราะคนจริงเขาไม่ได้เก่งแค่พูดเขาต้องทำ เพราะถ้าแค่พูดแต่ไม่ลงมือทำ ก็เปล่าประโยชน์ที่คนอื่นจะมาเชื่อถือตนเพราะการอยากให้คนอื่นเชื่อในความคิดของเรา                                                          เราต้องมีความพยายามต้องมีเหตุผลต้องมีความรู้ที่เท็จจริงมาอธิบาย เพราะถ้าเราไม่รู้จริงดูไม่น่าเชื่อถือแน่นอนว่าไม่มีคนมาเชื่อหรือทำตามสิ่งที่เราอยากแก้ไขหรือพํฒนาให้มันออกมาตามแบบที่เราคิดไว้ แต่การที่จะทำให้คนมาสนับสนุนเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะพํฒนามีประโยชน์ขึ้นไหมเขาต้องการให้พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนมั้ จึงต้องมีการสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าสังคมนั้นๆหรือคนนั้นๆต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอย่าไปยัดเยียดเพียงเพราะแค่ตนเองชอบหรือตนเองต้องการ ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นมีประโยชน์และมีโทษอย่างไร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์