กำลังแห่งความเพียร นำไปสู่ความสำเร็จ

พระบรมราโชวาท "กำลังแห่งความเพียร นำไปสู่ความสำเร็จ"

"ความเพียรที่จะเป็นกำลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้า
ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรค
ด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ
หากแต่อุตสาหะพยายามกระทำเรื่อยไปไม่ถอยหลัง
แม้หยุดมือก็ยังพยายามติดต่อไปไม่ทอดธุระ
กำลังความเพียรจึงทำให้การงานไม่ชะงักล่าช้า
มีแต่ดำเนินรุดหน้าเป็นลำดับไปจนบรรลุความสำเร็จ
โดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้"

พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

     ความเพียร หมายถึง ความก้าวไปข้างหน้า ความดำเนินไป ความบากบั่น ความพยายาม ความอุตสาหะ ความหมั่น ความออกแรง ความไม่ถอยหลัง ความทรงไว้ ความไม่ย่อหย่อน ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคอง ธุระไว้วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ ที่เป็นไปทางจิต
     ความเพียรเป็นคุณสมบัติหรืออาการอย่างหนึ่งของจิต เป็นคุณสมบัติที่เป็นกลางๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว ถ้าพากเพียรไปในทางที่ถูก เช่น หาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็จัดเป็นกุศลธรรม นำความสุข ความเจริญ และความสำเร็จมาสู่ชีวิต ถ้าพากเพียรไปในทางผิด เช่น เสพของมึนเมา เล่นการพนัน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อน

ความคิดเห็น : การที่เราจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องอาศัยความเพียรอดทนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ หากเราย่อท้อไม่เพียรพยายามเมื่อไหร่ สิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือถ้าหากสำเร็จสิ่งที่หวังไว้ก็จะสำเร็จอย่างล่าช้าและสิ่งที่ออกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หวัง ดังนั้นหากเรามีความเพียรอดทนสิ่งที่เราต้องการก็จะประสบความสำเร็จลุล่วงโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้ แต่เราก็ต้องเพียรไปในทางที่ถูกที่ควร หากเราเพียรไปทางสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะพบเจอกับการเดือดร้อนได้

                                                                                                         น.ส. อริสรา แดงชาติแท้ ม.6/4 เลขที่ 26

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์