พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการรากฟันเทียม

เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง 

         จากโครงการดังกล่าวพบว่าผู้สูงอายุบางรายที่มีฟันเทียมทั้งปากจะมีปัญหาการยึดอยู่   ทำให้ฟันเทียมหลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะฟันเทียมชิ้นล่าง เนื่องจากบริเวณสันกระดูกบริเวณขากรรไกรมีการละลาย ยุบตัวลง ทำให้ใส่ได้ไม่แน่น เมื่อใช้เคี้ยวอาหารจะหลุดได้ง่าย  และจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จย่า ว่า  “หากพระองค์ยังทรงมีพระชนมชีพอยู่  อยากจะให้ท่านได้รับการฝังรากฟันเทียม”  ด้วยหวังพระทัยว่าจะทรงเคี้ยวพระกระยาหารได้ดีขึ้น  ตามที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช  ได้น้อมมาให้ เป็นแนวทางในการดำเนินการ  “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”  ให้บริการใส่รากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยเพื่อแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก ด้วยการผ่าตัดใส่รากฟันเทียม จำนวน ๒ รากบริเวณสันกระดูกขากรรไกรล่างเพื่อเป็นฐานรากที่แข็งแรงให้เป็นที่ยึดของฟันเทียม โดยใช้เวลาประมาณ ๔ เดือน

         โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทำรากฟันเทียมของไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (CE13485)  เทียบเท่ากับของนำเข้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญราคาถูกกว่าเกือบ ๑๐ เท่า  กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันทันตกรรม  เป็นหน่วยบริการหลักรากฟันเทียม    ขณะนี้โครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีหน่วยบริการ ๘๕ หน่วยทั่วประเทศ เพื่อการให้บริการฝังรากฟันเทียมกับประชาชนชาวไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดเพศวัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

         โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ จะทำให้ผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปากแต่มีปัญหาการยึดอยู่ของฟันเทียมชิ้นล่าง หลวมหลุดง่าย โดยเฉพาะสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมของไทย ที่มีคุณภาพและราคาถูก ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการฝังรากฟันเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ที่มีราคาแพงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผลิตได้เองภายในประเทศสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถพึ่งพาตนเองได้

ความประทับใจ : รู้สึกประทับใจมากๆ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์