โพลหัวเฉียวโฟกัส ชี้เด็กเห็นด้วยจัดเรตติ้งเกม

ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ “หัวเฉียวโฟกัส” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ” จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่เล่นเกม จำนวน 1,200 คน อายุระหว่าง 15-19 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างทราบว่าภาครัฐกำลังดำเนินการจัดเรตติ้งเกม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านความรุนแรงและเรื่องเพศที่ปรากฏในเกม คิดเป็นร้อยละ 66.6 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 86.9 เห็นด้วยกับนโยบายการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ เนื่องจากเห็นว่ามปีระโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์