หลักการทรงงาน ทำให้ง่าย

ทำให้ง่าย

                    ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบ นิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การทำ สิ่งยาก ให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นคำว่า “ทำให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

      ‘ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก’ เป็นการปล่อยให้ป่าเติบโตเองตามธรรมชาติแค่ไม่เข้าไปรบกวนหรือทำลาย ป่าก็จะสมบูรณ์ขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูกเพิ่ม เสริมด้วยการสร้างฝายดักตะกอนที่เรียกกันว่า check dam กั้นร่องน้ำหรือลำห้วยเป็นระยะๆ ฝายจะช่วยชะลอน้ำไว้ให้ไหลช้าลงและซึมสะสมลงไปในดิน ทำให้ความชุ่มชื้นแผ่กระจายไปทั้งสองข้างของลำน้ำ ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น
.

.

ปี ๒๕๓๖

 

ปัจจุบัน

.

นี่เป็นผลสำเร็จของแนวคิดดังกล่าวข้างต้น “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน” 

ใช้เวลา ๑๓ ปี ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี ๒๕๓๖ จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาเป็นป่าฟื้นสภาพ ในเชิงปริมาณพื้นที่ป่าจาก ๔๐,๐๕๐ ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น ๖๑,๑๖๐ ไร่ ในเชิงคุณภาพพบว่าป่ามีความหนาแน่นขึ้น ปริมาณฝนมากขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ยลดลง และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่พบในธรรมชาติมีมากขึ้น เช่น ไก่ป่า นกและผีเสื้อชนิดต่างๆ แม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

ต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกได้ว่า ป่า จริงๆ ไม่ใช่ สวนป่า อย่างที่กรมป่าไม้ทำอยู่

พร้อมๆ กับผืนป่า ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในโครงการก็ถูกฟื้นฟูไปด้วยกัน จากแผนงานพัฒนาอื่นๆ ของโครงการที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ถึงจะยังไม่บรรลุเป้าหมายในหลายแผนงาน แต่ก็มีความก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป

จะสังเกตได้ว่าโครงการพระราชดำริส่วนใหญ่จะมีลักษณะเรียบง่ายไม่สลับซับซ้อน แนวคิดและเทคนิควิธีการสมเหตุสมผล ทำได้รวดเร็ว ไม่ยึดติดตำรา แก้ปัญหาได้จริง น่าเสียดายที่เรามักจะชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระองค์กันอย่างฟูมฟาย แต่ไม่เคยนำมาต่อยอดปฏิบัติ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์