พระราชดำรัสฯ เกี่ยวกับการศึกษา

 

. . . วิธีที่จะทำให้คนเป็นคนดีนั้น ก็มีเช่น การศึกษา เมื่อก่อนนี้ ด้านการศึกษาคนในเมืองไทยนี่ มีความรู้ การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือเป็น มีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอื่นค่อนข้างจะสูง คือมีการอ่านเขียนได้เปอร์เซ็นต์สูง แต่มาปัจจุบันนี้น้อยลง เพราะว่าคนเพิ่ม โรงเรียน หรือผู้ที่มีหน้าที่สอนน้อยลง เปรียบเทียบกัน อาจจะแย้งว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยีสูง ทำให้สามารถที่จะทำกิจการโรงเรียน กิจการสั่งสอนแพร่ออกไปได้มากกว่า แต่ไม่มีอะไรแทนการอบรม ไม่มีอะไรแทนการบ่มนิสัย คือการสอนนี่มีแบ่งเป็นอบรม แล้วก็บ่มนิสัย แต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรม ไม่มีผู้ที่บ่มนิสัย หรือผู้ที่อบรม หรือผู้ที่บ่มนิสัย เป็นคนที่คุณภาพต่ำ ผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกัน อาจจะยิ่งร้ายกว่า แม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง

เทคโนโลยีชั้นสูงนี้ คนส่วนมาก เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจ ว่ามีโทรทัศน์ มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเครื่องเหล่านี้ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต ดูรูปร่างท่าทางเหมือนมีชีวิต แต่อาจจะไม่มีชีวิต มีสีก็มีสีได้ แต่ว่าไม่มีสัน. คือสีสันนั่นรวมแล้วมันครบถ้วน และยังไม่ครบ ยังไม่มีจิตใจ. อาจจะทำให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้ แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด ที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้

. . .  ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคน . . .

พระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

ความประทับใจ

          ในแต่ก่อนด้านการศึกษาในประเทศไทยเราเน้นการอ่าน การเขียน เป็นหลัก แต่วันเวลาเริ่มพัฒนา เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตของคนเรามากขึ้น  ปัจจุบันการอ่าน และ การเขียนก็เริ่มลดน้อยลง  ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากมายแต่มันก็มีข้อเสียแฝงอยู่  การมีเทคโนโลยีก็จะทำให้กิจกรรมภายในโรงเรียนมีสีสันมากขึ้น มีความสนุกเพิ่มขึ้น กิจกรรมหลายๆอย่างก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  แต่เรื่องการอบรม  บ่มนิสัยแล้วไม่สามารถที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนได้ การอบรม บ่มนิสัยนั้นต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งการอบรมก็คือการแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย ส่วนการบ่มนิสัยนั้นหมายถึง การอบรมให้มีการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีจนเป็นนิสัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อคนที่ทำหน้าที่ครู อบรมและบ่มนิสัยศิษย์  สิ่งเหล่านี้เทคโนโลยีไม่อาจจะทำได้  แต่เทคโนโลยีเป็นสามารถเป็นการเรียนการสอนได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมคอมพิวเตอร์สื่อดิจิตอลต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตของเรานั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

          ข้อดีก็คือ ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนต่างๆมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายตั้งแต่ส่วนบุคคล จนถึงการคมนาคมและสื่อสารทั่วโลก เป็นต้น ส่วนข้อเสียนั้นคือ ทำให้คนเราขาดการออกกำลังกาย เปลี่ยนสังคมชาวบ้าน ให้กลายเป็นวัตถุนิยม ทำให้เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ เป็นต้น                                                                                                                                                                          จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเลย  เพราะการอบรมบ่มนิสัยนั้นต้องเป็นหน้าที่ของบิดามารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น บิดามารดาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเรามา ท่านเป็นครูคนแรกของเราที่อบรมสั่งสอน บ่มนิสัยเราให้ดี ให้รู้จักผิดรู้จักถูก  ให้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ ครูคนที่สองคือ ครูอาจารย์  ท่านได้ให้ความรู้แก่เรา  ท่านได้อบรมสั่งสอน บ่มนิสัยเราให้มีมารยาทมากขึ้น ให้เรารู้จักการเข้าสังคมมนุษย์ เพราะฉะนั้นการอบรมสั่งสอน  บ่มนิสัย จากบิดามารดา และ ครูอาจารย์  เป็นการอบรมสั่งสอน  บ่มนิสัยที่ดี เป็นการอบรมสั่งสอน  บ่มนิสัยที่เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน การอบรมสั่งสอน บ่มนิสัยไม่ควรที่ใช้เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีไม่มีความรู้สึก เทคโนโลยีไม่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไม่ได้สำคัญต่อตัวเรา แต่การศึกษานั้นสำคัญต่อชีวิตเรา และยังส่งผลให้เราจนไปถึงอนาคต เพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้ และพยายามหาใส่ตัวเราเสมอ เทคโนโลยีอาจทำให้สะดวกสบาย แต่มันอาจทำให้ผู้คนเกิดแต่ความขี้เกียจจนใช้เทคโนโลยีในการจำมากกว่าการใช้สมอง และมันไม่อาจอยู่กับเราได้ไปตลอดเมื่อเราไม่มีมัน แต่ความรู้จะติดตัวเราไปเสมอ เพราะฉะนั้นความรู้ดีกว่าเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีก็สามารถทำให้เรามีความรู้ได้ถ้าใช้อย่างถูกวิธี เพราะฉะนั้นต้องรู้จักการใช้.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 142 คน กำลังออนไลน์