งานครั้งที่ 3 พระบรมราโชวาท

 

พระบรมราโชวาท


100year-06-1

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระราชทานแก่องค์กรคณะบุคคลต่างๆ

 

“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง 

 

และครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น 

 

ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

line_th

          ความประทับใจ

                  ในยุคที่เศษฐกิจมีความเเปรปรวนและมีการรับเอาวัฒนธรรมต่างๆจากภายนอกเข้ามาภายในประเทศ มีผู้กล่าวว่ายิ่งสังคมเจริญจิตใจของคนก็ยิ่งตกต่ำลง ทุกคนเริ่มหันหน้าหนีวิถีชีวิตเดิมๆที่กินอยู่ดำรงชีวิตด้วยความประหยัดและแบ่งปันซึ่งกันแล้ว แต่ทุกวันนี้การใช้ชีวิตของคนเราเร่งรีบขึ้น แข่งขันมากขึ้น แข่งขันทั้งเวลาและชีวิต ทุกคนเคยชินกับการซื้อของต่างๆตามใจเพราะถือว่าเป็นรางวัลแก่ความเหน็ดเหนื่อยจากงาน ไม่ว่าจะเป็นทั้งสิ่งของหรือการจับจ่ายใช้สอย ในบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงการใช้งานว่าจำเป็นหรือไม่ ประโยชน์และโทษเป็นอย่างไร พอดิฉันได้อ่านพระบรมราโชวาทเรื่องนี้จึงทำให้คิดขึ้นมาในใจว่า " เออ มันก็จริงนะ " เริ่มทำให้ฉันหยุดเดินทางไปในเส้นทางการแข่งขันด้วยความเร่งรีบแล้วหันมองกลับมา ทุกคนเร่งรีบ ทุกคนมีพฤติกรรมแข่งขันกัน วุ่นวายและโกลาหล นี้หรือความสุขที่แท้จริงที่ได้รับงานเงินที่พวกเราต่างแก่งแย่งเพื่อให้ได้มา มันล้วนเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยาว ไม่ยั่งยืน...แล้วอะไรล่ะคือความสุขที่ยั่งยืนแท้จริง?

                   พ่อหลวงของพวกเราได้ทำเอาไว้เป็นแนวทาง เป็นแบบอย่างให้เห็นแล้วว่าชีวิตที่สุขแท้จริงเป็นอย่างไร ทำให้เห็นและทรงต้องการสื่อให้คนไทยได้รู้ว่าวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เเบบไทยๆที่เรียบง่ายแต่งดงามนั้นยังมีอยู่ สวยงามและยังปฏิบัติได้ บางคนบางกลุ่มอาจจะมองว่าจะทำได้อย่างไร การกลับไปใช้ชีวิตแบบโบราณๆในสภาพสังคมเศรษฐกิจแบบนี้ ไหนจะต้องกินอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกจากตนแล้วยังจะครอบครัวอีก....นั้นคือทิฐิหรือเปล่า? บางสิ่งเราก็เป็นผู้จินตภาพเอาเอง เป็นคนคาดการณ์เอาเองเพราะพวกเรายึดติดกับวิถีทางแบบสังคมสมัยใหม่มากเกินไป จะทำจริงนั้นทำได้โดยการค่อยๆเริ่มหรือจะเป็นการปฏิบัติเเบบผสมผสาน ไม่ตั้งมั่นจนสุดโต่งเกินไปจนทำให้ตัวเองต้องลำบาก อาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่น การอดออม การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การลดการกู้ยืมสร้างหนี้สร้างสินให้กับตัวเองลงเพียงเพราะต้องการบริโภควัตถุนิยม การทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแม้แต่การรู้จักเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุคใช้ เช่น การเจียมน้ำมันจากมันของสัตว์ที่เราตัดทิ้งในการประกอบอาหารก็จะสามารถช่วยลดการซื้อน้ำมันพืชที่มีไขมันเลวทำร้ายสุขภาพและมีราคาที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย

                     ดิฉันปราบปลื้มในพระวิริยะอุสาหะของพ่อหลวง พระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเลือกใช้ชีวิตสุขสบายได้แต่กลับเลือกทางสามัญชน เลือกเป็นกษัตริย์นักปฏิบัติและทรงปฏิบัติให้เราเห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและประหยัดไม่ใช่เรื่งยาก ผู้ที่มีใจปล่อยวางไม่ถือสากับการดำรงชีวิตมากนักก็จะสามารถปฏิบัติได้

 

               การนำไปใช้

  1.  ใช้หลักพระบรมราโชวาทในการพินิจตนเองและวิถีทีเราดำรงอยู่
  1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
  2. เก็บออมทรัพย์มากขึ้น
  3. มีการวางแผนชีวิตและจุดมุ่งหมายที่ดี
  4. อนุรักษ์วิถีชีวิตไทยๆที่เรียบงาน
  5. การนำไปประยุคใช้กับสภาพสังคมปัจจุบัน
  6. ทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้น
  7. ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ทำให้เครียด เหมือนเป็นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอีกทางหนึ่ง ปลูกผักกินเอง เลี้ยงปลาไว้กินเอง ออกกำลังการทำเพื้อกสวนไร่นา


น.ส. จันจิรา สุขโต เลขที่ 39 ม.6/3

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์