อนาคตทำนายได้

อนาคตทำนายได้

 ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผลและผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่าน ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ ต่อเนื่องกันไปอีก ไม่หยุดยั้ง ดังนั้นที่พูดกันว่า ให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราอนาคต ก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน 

ตั้งแต่ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ในหลวงของพวกเรา ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานับประการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุกๆด้าน ซึ่งหากเราใส่ใจและสนใจนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งด้านความคิด ด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิตแล้ว ล่ะก้อ เชื่อแน่ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน พระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทย ในหลากหลายเรื่องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจ ที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเรา เปรียบเสมือนเป็นคำสอนของพ่อที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า ต่อไปนี้จะเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ให้พระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นคนดีและการใช้ชีวิตในสังคม

 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 กรกฎาคม 2519

คำสอน เรื่องอนาคตสามารถทำนายได้  ลูกอันเป็นที่รักของพ่อ    

 

  •           พ่อยกหัวข้อเรื่องอนาคตมาบอกแก่ลูกในบันทึกข้อนี้เป้นเพราะความรักและควมห่วงใยในอนาคตของลูกโดยแท้จริงมุ่งหวังในการอบรมสั่งสอนลูกทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เพื่อให้อนาคตของลูกมีแต่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม
  •           พ่อคิดว่า อนาคตของลูกเป็นสิ่งที่พ่อไม่สามารถที่จะได้รู้ว่าลูกของพ่อจักเป็นเช่นไร  เพราะมีคนเคยพูดกันว่า อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  และไม่อาจทราบได้ แต่ เมื่อพ่อได้รับฟังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของอนาคตเป้นสิ่งที่สามารถทำนายได้ทำให้พ่อมีกำลังใจมากขึ้นที่จักอบรมสั่งสอนลูก เพื่อความเจริญของลูก โดยพระองค์ท่านตรัสพระราชทานว่า
  •           อนาคตนั้น เราพอจะทราบได้เหมือนกัน เพราะว่าอนาคตก็คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน  ดังที่พระราชทานพระราชดำรัสว่า
  •           ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้     ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือเหตุ สิ่งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีกคือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำการงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่านก็เป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆ เนื่องกันไปอีกไม่หยุดยั้งดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเองคนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำดีอนาคตก็ไม่ควรจะตกต่ำ ฉะนั้นเมื่อกระทำการใดๆ ควรจะนึกได้ว่า การนั้นจะมีผลสืบไปในอนาคต
  • จักได้มีสติกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้ตัวและระมัดระวัง ทั้งควรจะสำนึกตระหนักด้วยว่า การพิจารณาการกระทำของตนเองในปัจจุบันนั้นนับว่าสำคัญที่สุด จะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบและถ่องแท้ทุกครั้งไปมิฉะนั้น ผลที่เกิดขึ้นอาจทำให้ต้องผิดหวังอย่างมากที่สุดก็เป็นได้
ความประทับใจ

       พ่อจึงมั่นจึงมั่นใจว่าเมื่อลูกทำดีได้ในปัจจุบัน  อนาคตก็ต้องดีอย่างแน่นอน  พ่อจึงขอให้ลูกจงทำวันนี้ให้ดีที่สุด  ทำให้สุดกำลัง  พ่อหวังว่าลูกคงทำนายอนาคตของนเองได้ 

 

อ้างอิง : http://www.ifarm.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2013-04-09-09-17-16&catid=26:2013-02-09-17-00-11&Itemid=337

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์