พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

 

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

"...งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้ง องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป..."

                                                                                                                             ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ วังท่าพระ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓

 

"...ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดี อย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริม รักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าว หน้าของประเทศ..."

                                                                                                                             ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพะราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

 

"...โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถาน ทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจำ เป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปโบราณคดี เป็นการแสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทย ที่มีมาแต่อดีต ควรสงวน รักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วน รวมของชาติไว้ตลอดกาล..."

                                                                                                                                   ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส

ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔

 

 "...การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการ ศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนิน ควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอด จนถึงความเจริญของประเทศ มีทั้งทาง วัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมี ประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกัน..." 

                                                                                                                            ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยศิลปกร

ณ วังท่าพระ

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๙

 

“….ชาติไทยเรานั้นได้มีเอกราช มีภาษา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง มาช้านานหลายศตวรรษแล้ว ทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสียสละอุทิศชีวิต กำลังทั้งกายและใจ สะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เพื่อพวกเรา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงทนถาวร เป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังต่อไป ข้าพเจ้าเห็นว่าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชี้ให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์ของชาติไทยเรา เป็นประโยชน์แก่การศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรม จึงควรที่ทุกฝ่ายจะได้ช่วยกันทะนุถนอมบำรุงรักษาอย่าให้สูญสลายไป...”

                                                                                                                             ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท

ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

  ความประทับใจ เนื่องจากข้าพเจ้ามีความสนใจในด้านศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมาก จึงได้ยกหัวข้อพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับศิลปะขึ้นมา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเอง และคนอื่นๆที่ได้มาอ่านด้วย คำพูดของในหลวงนั้นเป็นประโยชน์ทุกคำ เป็นคำสอนที่ดีทุกคำ และด้วยความที่ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย พระบรมราโชวาทของท่านจึงทำให้ตนหลายๆคน ได้รับความรู้หลายๆอย่าง ทั้งความซาบซึ้ง ความรัก แรงบันดาลใจ ความประทับ แรงผลักดันในชีวิต และอีกหลายๆอย่าง

 

พระราชทานพระบรมราโชวาทองค์แรก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระบรมราโชวาทองค์แรก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์