หลักการทรงงาน

   รู้ รัก สามัคคี ๓ คำนี้ คนมักเข้าใจว่าเป็นคำเดียวกัน ต้องแยกกัน

         รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด

รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

         รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรัก

การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ        

         สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้

ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อันนี้เห็นได้ง่ายๆ ว่าพระองค์ท่านเน้นว่า การจะพัฒนาอะไรต้องให้เข้าใจทุกภาคส่วน เชิงลึก

เชิงกว้าง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ไม่ใช่ไปพัฒนาเท่ากับทำลายเขา สิ่งที่จะไม่ทำลายก็คือการสร้าง

ความรักความเมตตาอยากช่วยเขานั่นเอง  ส่วนสามัคคีก็คือการร่วมมือกันหลายๆ ภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง เพราะงานใหญ่จะอาศัยคนๆ เดียวทำให้สำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการร่วมมือจากส่วนที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งนั่นเราเห็นได้จากภัยน้ำท่วมหลายครั้งมาแล้ว ซึ่งองค์ท่านเคยแนะไว้ก่อนแล้วก็ไม่ร่วม

มือกันทำจนมาปี ๕๔ อีก ปัญหาแก้ไข ป้องกันได้ แต่คนเรามักไม่ให้ความร่วมมือกัน

ความรู้สึกที่มีต่อหลักการทรงงานในข้อนี้  คือ  ก่อนที่เราจะลงมือทำงานอะไรสักอย่างนั้นเราต้องทราบถึงสิ่งที่เราจะลงมือทำและถ้าเกิดปัญหาเราจะต้องมีวิธีทางแก้อย่างไรบ้าง จึงจะทำให้งานนั้นๆออกมาสมบูรณ์เมื่อเรารู้ครบถ้วนแล้วเราก็ต้องลงมือทำโดยการลงมือทำงานนั้นๆก็ต้องมีความเอาใจใส่ต่องานที่เรารับผิดชอบการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ใส่ความเข้าใจในงานใส่ความรัก มีความสุขในการทำงานของเราและ

 
   


การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึง เพื่อนร่วมงานหรือคนที่จะมาร่วมกับเราพื่อที่จะให้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแบบแผน เราควรทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานหรือหมู่คณะ  เกี่ยวกับงานที่กำลังจะลงมือทำเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีไปด้วย อีกทั้งยังได้เข้าใจเท่ากันถึงงานนั้นๆเพื่องานเรากำลังร่วมมือกันทำ

 

แนวทางในทางนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน  คือ   สำหรับแนวทางในทางนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าก็มีเรื่องของงานกลุ่มภายในการเรียนของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน และในงานกลุ่มนั้นก็ต้องมีคนมากกว่า 2 กลุ่มก่อนที่จะดำเนินงานใดๆข้าพเจ้าและหมู่คณะก็ต้องมานั่งปรึกษาหารือกันในเรื่องของงานนั้นๆที่คุณครูที่โรงเรียนของข้าพเจ้าได้มอบหมายมา   บางทีการทำงานกลุ่มของข้าพเจ้าก็มีปัญหาเพราะตอนไม่ปรึกษากันมีปัญหาเข้ามามากมายเพราะมีบางคนในกลุ่มไม่ทำความเข้าใจและไม่มีความเข้าใจกับหน้าที่ของตัวเองจึงทำให้งานในส่วนที่เขาได้รับมอบหมายภายในกลุ่มนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ จึงต้องทำแก้งานในส่วนนั้นใหม่ แต่พอมีงานเข้ามาใหม่ข้าพเจ้าและหมู่คณะจึงต้องทำความเข้าใจต่องานนั้นๆให้มากกว่างานที่ผ่านๆมาเพราะงานที่ผ่านมามันเกิดข้อผิดพลาด ข้าพเจ้าได้นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในชีวิตทั้งในเรื่องส่วนตัวในปัญหาชีวิตต่างๆ และในงานกลุ่มของข้าพเจ้าเอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์