พระราชดำรัส ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เกษตรกร ประกอบ วันแรกนาขวัญ

อ้างอิง : https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgIcWr9ZQAfWK6MKqi9ZS-Ho8Vrr0GT-o4aG3xbRD0yX1w57Oko0KOdCcj

 

           ณ วันอันเป็นมงคลยิ่ง ในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ “วันพืชมงคล” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ผมขอเริ่มต้น โดยอัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา ที่ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในเรื่องข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย และเป็นพืที่อยู่คู่กับคนไทยและผืนแผ่นดินไทยมาช้านาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2504 ความตอนหนึ่งว่า

     "...ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆ บ้างเพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป..."

     พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวนาและเกษตรกรไทยมีมากเป็นล้นพ้น อย่างหาที่เปรียบมิได้ ดังจะเห็นได้ว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนข้าวไทยให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนคนไทยให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของข้าว พร้อมทั้งหาข้าวพันธุ์ดีส่งเสริมให้แก่เกษตรกรไทยในการเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น

     ในปี 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร ถือฤกษ์ยามเหมาะสมต้องตามประเพณี รวมทั้งทำให้ชาวต่างประเทศได้เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย

 

       ความประทับใจ : ผมรู้สึกมีความสุข และ ภูมิใจอย่างยิ่งที่มีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของชาติไทย เพราะการกระทำของพระองค์ทำเพื่อชาวไทย และ มีความห่วงใยประชาชนทุกคน ทั้งความเป็นอยู่ และ การทำงานของเรา ทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับอาชีพเกษตรกร เนื่องจาก ทำให้เราสามารถที่จะอาศัยอาชีพนี้ในการเลี้ยงชีพกันได้อย่างยั่งยืน และ มีความสุขกันได้ท้วนหน้า ขอขอบพนะคุณที่ท่านกรุณาช่วยเหลือคนไทยมาหลายๆด้านครับ 

 

    อ้างอิง :http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/58194

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์