งานครั้งที่ 4 ม.5/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/2

 

 

สวัสดีค่ะ   นักเรียนที่น่ารักทุกคน   ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/203511

น.ส.ภาวรินทร์  เเซ่จึง เลขที่ 20

น.ส.สุดารัตน์    เจริญชัยชนะ  เลขที่ 22

น.ส.เป็นปลื้ม   เตชะโต  เลขที่ 34

น.ส.ขวัญชนก  ใหม่เเก้ว  เลขที่ 40

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/203462

รายชื่อสมาชิก

นางสาวจุฑามาศ คงขุนทด เลขที่ 7

นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์ธรรมเจริญ เลขที่ 11

นางสาวสุภาพร คำตา เลขที่ 31

นางสาวปานตะวัน นิวร เลขที่ 33

  ชั้นมัธยมศึกษาปีทีื 5/2

เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน

รายชื่อสมาชิก 

นางสาวชนัติกาญจ  ป้องปัดพาล เลขที่15

นางสาวิตวดี       พึ่งเสือ   เลขที่29

นางสาวสุนิตา  สีหาบุตร  เลขที่30

นางสาวชลลดา มะลิหวล เลขที่35

http://www.thaigoodview.com/node/203382

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

http://www.thaigoodview.com/node/203369

รายชื่อสมาชิก

1.นางสาวพิมพ์ชนก  กิจเจริญค้า   เลขที่ 9

2.นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สนมะเริง    เลขที่ 13

3.นางสาวธรรญชนก  กลิ่นกล่อม  เลขที่ 18

4.นางสาวกรกนก  คำแก้ว          เลขที่ 37

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

เพลงพระราชนิพนธ์ "ยามเย็น"

http://www.thaigoodview.com/node/203273

 

นาย วัชรวีร์ พลอยวาณิชย์      เลขที่ 6

นางสาว ญาณิชศา ชี้แจง        เลขที่16

นางสาว กนกวรรณ ไชยทอง  เลขที่ 26

นางสาว สุดารัตน์ คุ้มสมบัติ    เลขที่ 36

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 

เพลงพระราชนิพนธ์ "เราสู้"

http://www.thaigoodview.com/node/203297

นายนิธิ ศรีไพบูลย์ เลขที่ 2

นายนพดล นุชนาท เลขที่ 5

นางสาวดาริณี พรหมบุตร เลขที่ 17

นางสาวจิณห์นิภา อยู่พูน เลขที่ 27

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

เพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้"

http://www.thaigoodview.com/node/203292

นายรัชชานนท์         แสงศรีบุญเรือง  เลขที่ 3

นางสาววริศรา         ภูละมุล      เลขที่ 10

นาวสาวสนิทพิมพ์     ปี่ทอง      เลขที่ 14

นางสาวสุนิสา          รุณทรัพย์  เลขที่ 23

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/203205

นาย          วีระชัย      ราโช           เลขที่4

นางสาว      แสงทิพย์  หล่อสิทธิวงศ์ เลขที่24

นางสาว      จิดาภา     อยู่พูน          เลขที่28

นางสาว       กุลรัตน์    กีรติวิบูลย์    เลขที่ 38

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

http://www.thaigoodview.com/node/203192

น.ส. ดวงใจ แก้วภักดี ม.5/2 เลขที่ 12

น.ส. วิสาธิต อิทธิชลันธร ม.5/2 เลขที่ 21

น.ส. อัจฉริยา เหมรา ม.5/2 เลขที่ 25

น.ส. รัชนก คำใจ ม.5/2 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/203150

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

นายธนกร บริบูรณ์ ม.5/2 เลขที่ 1
น.ส.ณัฐิดา นิ่มเจริญ ม.5/2 เลขที่ 8
น.ส.นพวรรณ จงคำนึง ม.5/2 เลขที่ 19
น.ส.นภัสวรรณ อินทร์จันทร์ ม.5/2 เลขที่ 39

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์