งานครั้งที่ 4 ม.5/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/3

 

 

สวัสดีค่ะ   นักเรียนที่น่ารักทุกคน   ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/205240

นาย ศุภวัทน์ บุญส่ง ม.5/3 เลขที่ 6

เพลง ชะตาชีวิต

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

รูปภาพของ jantanisorn1999

นางสาวกัลยาณี. กวยทะวิมล ม.5/3 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/204966

เพลง แสงเดือนKiss

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ Nichaporn Muangkhot

http://www.thaigoodview.com/node/204299

รายชื่อสมาชิก
1. นายอนันตศักดิ์ วรรณลักษณ์ ม.5/3 เลขที่ 9
2. นายยศพล นาคะประเสริฐ ม.5/3 เลขที่ 14
3. นายกฤษณพงศ์ บรรเลง ม.5/3 เลขที่ 18
4. นางสาวณิชาพร เมืองโคตร ม.5/3 เลขที่ 28
 
ลมหนาว
 
  https://www.youtube.com/watch?v=qGO9fG-PdHg&feature=youtu.be

 

 

นายเสกสรร อุมาบำรุง เลขที่8  

นาย รพีพัฒน์ ชาลีกุล เลขที่15  

 นางสาว กัลย์สุดา  วัดอ้ม เลขที่29

 นางสาว มณีวรรณ  เหล่าน้อย เลขที่ 36

ประวัติความเป้นมา

https://www.youtube.com/watch?v=GjF6MOu29Ug&feature=youtu.be

เพลง

http://www.thaigoodview.com/node/203652

   เพลงชะตาชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/203525

นาย  ขจรศักดิ์  จันบัวลา ม 5/3 เลขที่ 11

นางสาว  กัญญาภัค คำเสน ม5/3 เลขที่ 33

นางสาว  จันทิมา  วันทา ม 5/3  เลขที่ 38

หมายเหตุ  นาย  ศุภวัทน์  บุญส่ง ม 5/3 เลขที่ 6   เกิดเป็นอีสุกอีใส และมีปัญหาด้านสุขภาพเลยมาถ่ายทำวีดีโอกับพวกเราไม่ได้

http://www.thaigoodview.com/node/203564/edit

เพลงแสงเทียน

นาย ชิษณุพงศ์  ปราชญ์ส่งเสริม เลขที่ 1

นาย วศิน เสริมสัมพันธ์ เลขที่ 5

น.ส. ศศธร แพนพา เลขที่ 20

น.ส.กัญญารัตน์ เกิดสุข เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/203497

นาย ณพงษ์ โอชารส ม.5/3 เลขที่ 2

นาย ณัฐชนนท์ แก้วพวง ม.5/3 เลขที่ 3 

นางสาว ธัญพิชชา ชูประดิษฐ์ ม.5/3 เลขที่ 19

นางสาวกัลยาณี. กวยทะวิมล ม.5/3 เลขที่ 22 

.

รูปภาพของ ooporkamonwan

http://www.thaigoodview.com/node/203441

เพลง ชะตาชีวิต

รายชื่อสมาชิก

1.นายณภัทร  ชาลีกุล  ม.5/3  เลขที่ 7

2.นายธนภัทร  ตั้งธนกรกิจ  ม.5/3  เลขที่  13

3.นางสาวกมลวรรณ  นันทศาล  ม.5/3  เลขที่ 24

4.นางสาวศิริวรรณ  ชัยชาญ  ม.5/3  เลขที่  27

http://www.thaigoodview.com/node/203423

เพลง เราสู้

สมาชิกกลุ่มม.5/3

นายชัยภัทร  สร้อยทอง เลขที่12

นางสาวชุลีกร  มาลัยทอง เลขที่30

นางสาวพิชญ์สินี  จุ้ยเกตุ เลขที่35

นางสาวมนัสชยา  คนึงเพียร เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/203423

เพลง เราสู้

สมาชิกกลุ่มม.5/3

นายชัยภัทร  สร้อยทอง เลขที่12

นางสาวชุลีกร  มาลัยทอง เลขที่30

นางสาวพิชญ์สินี  จุ้ยเกตุ เลขที่35

นางสาวมนัสชยา  คนึงเพียร เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/203421

สมาชิกกลุ่ม

1.นายจิรวรรธ   สมานวรศักดิ์ เลขที่ 10 ชั้น ม.5/3

2.นางสาวณัฎฐธิดา  อิทธิเดช เลขที่ 25 ชั้น ม.5/3

3.นางสาววรรณกานต์  ดอกบัวนาค เลขที่ 26 ชั้น ม.5/3

4.นางสาวเปรมกมล  ถาวรภักดี เลขที่ 34 ชั้น ม.5/3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์