งานครั้งที่ 4 ม.5/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/4

 

 

สวัสดีค่ะ   นักเรียนที่น่ารักทุกคน   ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

http://youtu.be/9uRJCvmtc-0

นาย หฤษฎ์ ไพรสันต์ ม.5/4 เลขที่ 5

เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงยามเย็น

(คลิปวีดีโอ)

http://www.thaigoodview.com/node/205192

เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงยิ้มสู้

นาย หฤษฎ์ ไพรสันต์ เลขที่ 5 ม.5/4

https://youtu.be/JLwHZ9S0VZk

เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงยามเย็น

นาย อภิสิทธิ์ พรหมราช ม.5/4 เลขที่14

ยามเย็น

นายชราวุธ  พิมมะสร

https://www.youtube.com/watch?v=MQQDycL7zSE&feature=youtu.be

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

https://youtu.be/0rwerMpyvZ0

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

https://youtu.be/0rwerMpyvZ0

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ nbr11829

เพลงพระราชนิพนธ์ - เพลงยามเย็น

นางสาวธารทิพย์ จัดนอก เลขที่ 29 ม.5/4

http://www.thaigoodview.com/node/203628

เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น

นางสาวธารทิพย์ จัดนอก เลขที่ 29 ม.5/4

http://www.thaigoodview.com/node/203628

รูปภาพของ nbr11829

เพลงพระราชนิพนธ์-แสงเทียน

สมาชิกกลุ่ม
นายธนวัฒน์ ธนิกสุนันนิธิมา เลขที่ 15
นายนนทคุณ จิระประพันธ์ เลขที่ 21
นายชัยพฤกษ์ จู๋กระจ่าง เลขที่ 22
นางสาวฟ้า มูลสติ เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/203508

 

รูปภาพของ Mr.Jirawat Phromthong

เพลงพระราชนิพนธ์ - ยิ้มสู้

สมาชิกกลุ่ม (ม. 5/4)
นาย พพัสสรร    สกุณี               เลขที่ 1
นาย จิรวัฒน์      พรหมทอง        เลขที่ 19
นาย พรพล        เมืองเรืองวิทย์   เลขที่ 23
นางสาว ชมพูนุท พวงพี่             เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/203616

 

รูปภาพของ Mr.Jirawat Phromthong

เพลงพระราชนิพนธ์ - ยิ้มสู้

สมาชิกกลุ่ม (ม. 5/4)
นาย พพัสสรร    สกุณี               เลขที่ 1
นาย จิรวัฒน์      พรหมทอง        เลขที่ 19
นาย พรพล        เมืองเรืองวิทย์   เลขที่ 23
นางสาว ชมพูนุท พวงพี่             เลขที่ 26

https://www.youtube.com/watch?v=yTPpQ7SCpqs&feature=youtu.be

 

รูปภาพของ Mr.Jirawat Phromthong

เพลงพระราชนิพนธ์ - ยิ้มสู้

สมาชิกกลุ่ม (ม. 5/4)
นาย พพัสสรร    สกุณี               เลขที่ 1
นาย จิรวัฒน์      พรหมทอง        เลขที่ 19
นาย พรพล        เมืองเรืองวิทย์   เลขที่ 23
นางสาว ชมพูนุท พวงพี่             เลขที่ 26

https://www.youtube.com/watch?v=yTPpQ7SCpqs&feature=youtu.be

 

เพลงพระราชนิพนธ์ - แสงเทียน

สมาชิก

นายเจษฎางค์ เบียดตะคุ ม.5/4 เลขที่ 2

นายวงศธร วงษ์สุเทพ ม.5/4 เลขที่ 9

นางสาวณัฎฐณิชา การินตา ม.5/4 เลขที่ 28

 

http://www.thaigoodview.com/node/203577

เพลง ใกล้รุ่ง  


http://www.thaigoodview.com/node/203545


สมาชิก

นายธีระวัฒน์ ดินขาว ม.5/4 เลขที่ 8 
นายกฤติพงษ์ ดวงศรี ม.5/4 เลขที่ 11
นายสัจจะ สุขใจ ม.5/4 เลขที่ 17
น.ส.วรพรรณ นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25

ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/203514

นาย ดนุชา เพ็งรัศมี
นาย จิรายุ แก้วหนองคูณ
นาย ทศพร ศรีสังข์
นาย ณัฐพงษ์ เวทายันต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์