งานครั้งที่ 4 ม.5/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/5

 

 

สวัสดีค่ะ   นักเรียนที่น่ารักทุกคน   ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด (แก้ไข)

www.thaigoodview.com/node/203702

จัดทำโดย

นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7

นางสาวกรวัย ดีเลิส ม.5/5 เลขที่ 19

นางสาว จุฑามาศ พงสันเทียะ ม.5/5 เลขที่ 29

นายสารัช สุดประเสริฐ ม.5/5 เลขที่9 

คลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=BTYgYfpIxk0

ประวัติความเป็นมา  http://www.thaigoodview.com/node/203656

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

http://www.thaigoodview.com/node/203655

รายชื่อสมาชิก

1.น.ส พิมนภา สีสุภา ม.5/5 เลขที่21

2.น.ส ศศิวิมล  มีชูวาศ  ม.5/5 เลขที่31

3.นาย กษิดิ์เดช  ชูชาติ  ม.5/5เลขที่2

เพลง ยามเย็น

https://youtu.be/htLRb_nKFuo

ประวัติเพลงยามเย็น

http://www.thaigoodview.com/node/204090

จัดทำโดย

นางสาวจุฑามาศ พิบูลย์วัฒนวงษื ม.5/5 เลขที่ 26

นางสาววรัญญา อ่อนคล้าย ชั้น ม.5/5 เลขที่ 37

นายวิศัลย์ โคสัย ม.5/5 เลขที่ 14

นายกฤษกร เศษโถ ม.5/5 เลขที่ 3

 เพลงใกล้รุ่ง

https://youtu.be/EtvMDDT8Gck

 ประว้ติความเป็นมา

http://www.thaigoodview.com/node/204028

จัดทำดดย

นางสาวอิสริยา บุญโยทก ม.5/5 เลขที่ 25

นางสาวนัฐมล  วรรณเผือก  ม.5/5 เลขที่ 36

นายนิวัฒน์ชัย สินศิริสุข ม.5/5 เลขที่13

เพลง ยิ้มสู้ จัดทำโดย

นางสาวจิราภรณ์  คะริบรัมย์ เลขที่ 28
นางสาวกนกวรรณ  โอโน  เลขที่18
นายกิตติทัศน์  วิโรจน์ชัยศรี เลขที่6
 https://youtu.be/L1zvgFpCJ9M

แก้ไขลิงค์คะ

 https://www.youtube.com/watch?v=L1zvgFpCJ9M&feature=youtu.be

เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน 
http://www.thaigoodview.com/node/203643

จัดทำโดย 

นายรัชชานนท์   คงทน  ม.5/5 เลขที่ 12

นางสาวปาลิตา   สุริยะ  ม.5/5  เลขที่24

นางสาวรสรินทร์   พลายบัว  ม.5/5   เลขที่ 35

นาย รัชชานนท์ คงทน เลขที่ 12 5/5

ประวัติความเป็นมา

http://www.thaigoodview.com/node/203640

เพลง สายฝน

https://www.youtube.com/watch?v=StpxShhCrSg&feature=youtu.be

เพลง ชะตาชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/203581

สมาชิกในกลุ่ม

1. นาย ธีรวุฒิ ชะนะมา ม.5/5 เลขที่ 10

2. นางสาว พจประภาพร บัวประชุม ม.5/5 เลขที่ 22

3. นางสาว กมลพรรณ ก๋าสมุทร ม.5/5 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/203559

เพลง ความฝ้นอันสูงสุด

จัดทำโดย

นายทศพงษ์ รักสมจิตร เลขที่ 7

นางสาวกรวีย์ ดีเลิศ เลขที่ 19

นางสาวจุฑามาศ พวงสันเทียะ เลขที่ 29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

เสนอ คุณครูพิมสิริ พันธุ์เตี้ย

เพลง แสงเทียน

https://www.youtube.com/watch?v=IWyOfsi77HM

สมาชิกในกลุ่ม

นาย กนก ชนะคช ม.5/5 เลขที่4

นายพีระพล สุภาพจน์ ม.5/5 เลขที่ 11

นางสาว ชลธิเรศน์ สุณเจิม ม.5/5 เลขที่23

นางสาว รัตติกาล พลอยสวน ม.5/5 เลขที่ 34

เพลง แสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/203519

สมาชิกในกลุ่ม

1. นายเดชา  นามโพธิ์   เลขที่ 1   ม.5/5

2. นายวัชรพงศ  สิงห์โตทอง   เลขที่ 8   ม.5/5

3. นางสาวคัคนางค์  อิงเจริญสุนทร   เลขที่ 20   ม.5/5

4. นางสาวจิรัชญา  บุญตาสุทธิ   เลขที่ 30   ม.5/5 

 

เพลง เราสู้

http://www.thaigoodview.com/node/203490

สมาชิกกลุ่มชั้นม.5/5

1.นางสาวฐิติมา เนียมรัตน์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 27
2.นายกรกต บุษยะกนิษฐ ชั้น ม.5/5 เลขทีี่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์