งานครั้งที่ 4 ม.5/6

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/6

 

 

สวัสดีค่ะ   นักเรียนที่น่ารักทุกคน   ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นาย นิธินันท์ ศิริกุลธนวัฒน์ ม.5/6 เลขที่ 3

ประวัติความเป็นมา

http://www.thaigoodview.com/node/204383

คลิปร้องเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=CSosC84iHsk

https://www.youtube.com/watch?v=n5OMJ-N9FEw

นายสราวุฒ เอียดเหตุ

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/203005#comment-form

นาย นิธินันท์ ศิริกุลธนวัฒน์ ม.5/6 เลขที่ 3

ประวัติความเป็นมา

http://www.thaigoodview.com/node/204383

คลิปร้องเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=CSosC84iHsk

นายธราเทพ สะเดา ม.5/6 เลขที่ 4

ประวัติบทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/204165

คลิปร้องเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=Vl7BFTmsktA

เนติพงษ์ ขุนทอง ม5/6 เลขที่5

ประวัติบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/203730

คลิปร้องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด

https://www.youtube.com/watch?v=hMKQ7KYJbtM

เนติพงษ์ ขุนทอง ม5/6 เลขที่5

ประวัติบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/203730

คลิปร้องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด

https://www.youtube.com/watch?v=hMKQ7KYJbtM

นางสาวศุภานัน หลักคำ ม.5/6 เลขที่14

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

http://www.thaigoodview.com/node/203657

วิดีโอเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน 

https://www.youtube.com/watch?v=P0SADgwN0g0

รายชื่อสมาชิก

1. น.ส. ศุภานัน หลักคำ ม.5/6 เลขที่14

2.น.ส. กัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่11

3.น.ส. จันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่16

4.น.ส. อภิชญา ชัยมุงคุณ ม.5/7 เลขที่ 15

นางสาวพัชรียา พิทยรังสิยานนท์ ม5/6 เลขที่11

ประวัติเพลง

http://www.thaigoodview.com/node/203654

คลิปเพลง

https://www.youtube.com/watch?v=CSosC84iHsk

สมาชิกกลุ่ม

นางสาว พัชรียา  พิทยรังสิยานนท์. ม.5/6 เลขที่ 11

นาย นิธินันท์  ม.5/6. เลขที่2

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง 

จัดทำโดย

นาย บดินทร์ อุดมนาค เลขที่6

ประวัติเพลง

 

 https://www.gotoknow.org/posts/80022

คลิปร้องเพลง

 

https://youtu.be/4HYo8U4xZiI

สมาชิก

นายบดินทร์ อุดมนาค เลขที่6 ม.5/6
นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร เลขที่14  ม.5/7
นางสาวพิมพ์มาดา มงคลฤกษ์ เลขที่17 ม.5/7
นางสาวศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์ เลขที่ 19 ม.5/7

 

นางสาว สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


งานบล็อก http://www.thaigoodview.com/node/203597


คลิปร้องเพลง  https://www.youtube.com/watch?v=ThjVXxN1owM&feature=youtu.be


สมาชิก


นายเนติพงษ์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 4


นางสาวสิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


นายภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6


นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22


 


 


 


 

นางสาว สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


งานบล็อก http://www.thaigoodview.com/node/203597


คลิปร้องเพลง  https://www.youtube.com/watch?v=ThjVXxN1owM&feature=youtu.be


สมาชิก


นายเนติพงษ์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 4


นางสาวสิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


นายภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6


นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22


 


 


 


 

นางสาว สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


งานบล็อก http://www.thaigoodview.com/node/203597


คลิปร้องเพลง  https://www.youtube.com/watch?v=ThjVXxN1owM&feature=youtu.be


สมาชิก


นายเนติพงษ์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 4


นางสาวสิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


นายภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6


นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22


 


 


 


 

นางสาว สิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


งานบล็อก http://www.thaigoodview.com/node/203597


คลิปร้องเพลง  https://www.youtube.com/watch?v=ThjVXxN1owM&feature=youtu.be


สมาชิก


นายเนติพงษ์ ขุนทอง ม.5/6 เลขที่ 4


นางสาวสิริจิตต์ ขุนเณรพานิช ม.5/6 เลขที่ 17


นายภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6


นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22


 


 


 


 

นาย ชนินทร์ น้ำเพรช ม.5/6 เลขที่ 2

ประวัติเพลงแสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/203593

คลิปร้องเพลงแสงเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=KgaPxW3vqL8

สมาชิกกลุ่ม

นาย ชนินทร์ น้ำเพรช ม.5/6 เลขที่ 2

นางสาว นันทิชา ธนูอาจ ม.5/6 เลขที่ 10

นาย ธนยศ รวยรื่น ม.5/7 เลขที่ 2

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4

 

รูปภาพของ nunticha tanooard

นางสาว นันทิชา ธนูอาจ ม.5/6 เลขที่ 10

ประวัติเพลงแสงเดือน

http://www.thaigoodview.com/node/203593

คลิปร้องเพลงแสงเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=KgaPxW3vqL8

สมาชิกกลุ่ม

นางสาว นันทิชา ธนูอาจ ม.5/6 เลขที่ 10

นาย ชนินทร์ น้ำเพรช ม.5/6 เลขที่ 2

นาย ธนยศ รวยรื่น ม.5/7 เลขที่ 2

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4

 

นางสาวปิยะดา บัวทอง เลขที่ 9

สมาชิก

1.นายกวิน บุญอารีย์ ม.5/7

2.นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7

3.นางสาวปิยะดา บัวทอง ม.5/6

4.นางสาววิไลลักษณ์ คงทน ม.5/6

http://www.thaigoodview.com/node/203522

ปณิตา พรมประสงค์ เลขที่ 13 เพลงเราสู้ 

คลิปร้องเพลงเราสู้ https://www.youtube.com/watch?v=fH2uXNx84mw&feature=youtu.be 

ประวัติความเป็นมาของเพลง http://www.thaigoodview.com/node/203434

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์