งานครั้งที่ 4 ม.5/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/8

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/205067
ใกล้รุ่ง
นางสาวจิรันันท์  สมานวรศักดิ์ ม.5/9 เลขที่ 19

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพลงความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/203505

https://www.youtube.com/watch?v=A-I7kEItrOo&feature=youtu.be

นางสาวหทัยพร  อุ่มสาพล  เลขที่26  ม.5/8

.

เพลงเราสู้
http://www.thaigoodview.com/node/204023
นางสาวมิรา เพชรศรีงาม เลขที่ 13

https://youtu.be/jqrWqKgysI4

นายอนุรักษ์ แสงสว่าง เลขที่2 ม.5/8

นายสรนันท์ แก้วดี เลขที่9 ม.5/8

น.ส.สุราลัย เสถียรกิจอำไพ  เลขที่ 29 ม.5/8

นส.นิภาภัทร ประพัทธาคิณี เลขที่39 ม.5/8

เนื้อหาเพิ่มเติม

http://www.thaigoodview.com/node/203639

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

น.ส.จันทกานติ์ รัมพณีนิล 5/8 เลขที่ 11

น.ส.อชิรญาณ์ วงศ์อำนวย 5/8 เลขที่ 22

น.ส.นัชพร ตาหงษ์ 5/8 เลขที่ 31

น.ส.วิจิตรา พึ่งยาง 5/8 เลขที่ 41

https://www.youtube.com/watch?v=QbAQZ_dtpAQ

http://www.thaigoodview.com/node/203635

เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้

สมาชิก 

นาย ศักย์ศรณ์ จันทร์โฉมศรี เลขที่ 4

นางสาวภัทรานิษฐ์ สิทธิมณีกุล เลขที่ 14

นางสาว นลินรัตน์ โพธิ์ใหญ่ เลขที่34

http://www.thaigoodview.com/node/203630

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว 

http://www.thaigoodview.com/node/203594

สมาชิก

1.นายธีธัช จงเจริญ ม.5/8 เลขที่ 1 

2.นายภาณุพล ทัศเทียมพงษ์ ม.5/8 เลขที่ 8

3.นางสาวเกศยามล หยวน ม.5/8 เลขที่ 18

4.นางสาววิชญาภรณ์ สุมนรัตน์ ม.5/8 เลขที่ 28

5.นางสาวชญานี สารรัตน์ ม.5/8 เลขที่ 38

เพลงพระราชนิพนธ์  ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/203584

นาย ณบวร  สมิตินันทน์   เลขที่ 5

นางสาว ศิรประภา  เรืองสา   เลขที่ 15 

นางสาว ปิยะฉัตร  แสวงศรี   เลขที่ 35 

เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น 

น.ส. แพรวพลอย รักษาพล เลขที่ 12

น.ส. กัญญานัฐ  วิชัยวงศ์ เลขที่ 32

น.ส. วริษา หลอดกระโทก เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/203578

เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงสายฝน

นายกอลฟ์ พลเรือน เลขที่ 10
นางสาวสรารัตน์ ช่วงโชติ เลขที่ 21
นางสาวอติกานต์ สารันต์ เลขที่ 30
นางสาวลักษิกา เศรษฐานุพนธ์ เลขที่ 40

 

http://www.thaigoodview.com/node/203551

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน

http://w ww.thaigoodview.com/node/203510

สมาชิก

นางสาวกุลปริยา  ตนักษรานนท์ เลขที่17

นางสาวกัญญาภัทร สายลุน เลขที่27

นางสาวณัฐกานต์  ลาสิงห์ เลขที่37

เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/203509

นาย ฤทธิเกียรติ พาลีวัน เลขที่ 6

นางสาว กรกนก ตันติพิทักษ์วงศ์ เลขที่ 16

นางสาว พรรณาภัทร์ เวชวนา เลขที่ 20

นางสาว สุวรรณา ใจดี เลขที่ 36

เพลงเราสู้

http://www.thaigoodview.com/node/203495

นางสาวญาณิศา อิ่มซะ เลขที่ 24
นางสาวดวงนภา เรือนเงิน เลขที่33

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์