งานครั้งที่ 4 ม.5/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/10

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง       ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

นายเทวฤทธิ์  แคนเภา ม.5/10 เลขที่ 5

 

http://www.thaigoodview.com/node/205040

นางสาว สุพิชฌาย์ หมื่นแก้ว ม.5/10 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/205037

นายธนกฤต เจียมแพ ม.5/10 เลขที่ 19

 

http://www.thaigoodview.com/node/205035

 

นายเปรมวุฒิ อุดเลิศ ชั้น ม5/10 เลขที่15

 

http://www.thaigoodview.com/node/205034

นายวิฑูร สุขส่ง เลขที่13 ม.5/10 

 

http://www.thaigoodview.com/node/205033

นาย อนุกุล กล่อมกริมสกุล เลขที่16

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/205021

 

นาย ทินกรณ์ ศรีรักษา เลขที่17 5/10

  
 

http://www.thaigoodview.com/node/205020

 

นาย วันมงคล กลิ่นคุ้ม 5/10 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/205019

ด.ญ.อัญจนา เทพเรือง ม.5/10 เลขที่42

http://www.thaigoodview.com/node/205008

http://www.thaigoodview.com/node/205004

ด.ญ.อัญจนา เทพเรือง ม.5/10 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/205004

ด.ญ.อัญจนา เทพเรือง ม.5/10 เลขที่38

นาย.ชลธาร  ปานพิมพ์  ม.5/10 เลขที่ 8  เพลงพระราชนิพนธ์ 10 เพลง 

http://www.thaigoodview.com/node/205002

นาย.ชลธาร  ปานพิมพ์  ม.5/10 เลขที่ 8  เพลงพระราชนิพนธ์ 10 เพลง 

http://www.thaigoodview.com/node/205002

นาย จีรศักดิ์ สุระเสน  ม.5/10 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/204985

https://www.youtube.com/watch?v=ypeCr5Z3EG0   9เพลงครับ

https://www.youtube.com/watch?v=GhX-Au0f2Kk    1 เพลงครับ  บีบอัดไม่หมด

 

นาย พีรวัส พุ่มทิพย์ 5/10 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204953

https://www.youtube.com/watch?v=7KEKNBUtMmQ

นาย ณัฐพล คงดุก ม5/10 เลขที่23 

http://www.thaigoodview.com/node/204947

https://www.youtube.com/watch?v=tBWossKMzWc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eB6MQmuJl4s

http://www.thaigoodview.com/node/204928 

 

นายพิสิฐชัย วรรณโชติ ม.5/10 เลขที่ 27

น.ส.  ธิญาดา   สุขสอาด   ม.5/10   เลขที่  46

http://www.thaigoodview.com/node/204899
https://youtu.be/ZL203s39aVM
https://youtu.be/XWFzeGA3Bn4
https://youtu.be/2pdULBLoTsU

น.ส. กานต์สินี   โทนาคง   ม.5/10  เลขที่43

http://www.thaigoodview.com/node/204896

https://youtu.be/rW8LW9_WDLw

https://youtu.be/w4rRAbHscBk

รูปภาพของ ณฐกร

นาย ณฐกร ต๊ะปัญญา ม.5/10 เลขที่30

https://www.youtube.com/watch?v=TzHiHrFsd_Q&feature=youtu.be

http://www.thaigoodview.com/node/204884

รูปภาพของ nankittiyaporn11997

น.ส.กฤติยาภรณ์ ฉายา ม.5/10 เลขที่34

http://www.thaigoodview.com/node/204894

https://www.youtube.com/watch?v=oJc10hOz1Vs

นาย วรเมธ เผือกเชาว์ไวย์ ม. 5/10 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/204893

https://www.youtube.com/watch?v=OYkZNL2atvE&feature=share

http://www.thaigoodview.com/node/204892

https://www.youtube.com/watch?v=gQokDzYJkiI

https://www.youtube.com/watch?v=QPV4cqPHR_k

https://www.youtube.com/watch?v=WLkIvHLsOhU

https://www.youtube.com/watch?v=-P5Zd9ILoyo

นางสาวณัฐภรณ์ ละม่อมสาย

รูปภาพของ policeza779

นาย สิทธิโชติ อินทร์กลับ เลขที่ 3 ม.5/10

http://www.thaigoodview.com/node/204888

https://www.youtube.com/watch?v=QK9_mNEJkAM&feature=youtu.be

รูปภาพของ icethanachot

นาย ธนโชติ โชติกะ ม.5/10 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/204887

https://www.youtube.com/watch?v=g9m6Y5s831I&feature=youtu.be

นาย ปฏิภาณ  สุนยะราช  ม.5/10  เลขที่ 6 

http://www.thaigoodview.com/node/204886

https://www.youtube.com/watch?v=NI2yblj8K6s&feature=youtu.be&hd=1

 

รูปภาพของ nyanicezilla

นายกรรชัย สมพร ชั้น5/10 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/204885

https://www.youtube.com/watch?v=09Jdg7PzHME&list=PL2RPkQ8_d7ojz_DQuULIj8...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์