งานครั้งที่ 4 ม.6/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/2

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต

 
 
สมาชิก 
1 นาย เมธาวี แม้นศรีสม    ม.6/2  เลขที่ 9
2 น.ส.ชฎาทิพย์ ภมรเรวดี  ม.6/2  เลขที่ 19
3 น.ส. ปัญญากร สามารถ ม.6/2  เลขที่ 29
4 น.ส.สุภาพร  นิมิตรัตน์    ม.6/2  เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/203515

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

สมาชิก

1.นายธนกร   อำนาจสถิตย์ เลขที่ 2

2.นายภัทรชนน  วินโกมินทร์ เลขที่ 8

3.นายวสันต์  กลมงาม เลขที่ 18

4.นางสาวนฤมล  ทำนานอก เลขที่ 28

5.นางสาววิชญารัตน์  บุญกัน เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/203458

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน

สมาชิก       

นายพลวัต รื่นอายุ เลขที่ 7

นายรฐนนท์ สังข์ทอง เลขที่ 17

นางสาวสุจิตรา ละอองคำ เลขที่ 27

นางสาวธิติมา ไชยทิพย์ เลขที่ 37

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2        

 

http://www.thaigoodview.com/node/203442

เพลงพระราชนิพนธ์ : ยิ้มสู้

สมาชิก

1.นายกิตติธัช คงประการ เลขที่ 5

2.นายธิติสรณ์ กวาวสอง เลขที่ 15

3.นางสาวธนาภรณ์ ธรรมชีวัน เลขที่ 25

4.นางสาวสายฝน สมานทอง เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/203414

 

Cool สมาชิก Cool

1. นาย ธีรพงศ์ บัวละภา เลขที่ 11

2. นางสาว ทรรศน์มน คูณขุนทด เลขที่ 21

3. นางสาว กฤติมา ล้อมหทัย เลขที่ 31

4. นางสาว ณัฎฐินันท์ ยาประยงค์ เลขที่ 41

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/2

เพลงพระราชนิพนธ์ : เราสู้

http://www.thaigoodview.com/node/203400

จัดทำโดย 

นาย ปฐพี อุดมเลิศปรีชา เลขที่ 4
นาย รัชตพล ฮวดหนองโพธิ์ เลขที่ 14
นางสาว จารุวรรณ ชมชายผล เลขที่ 24
นางสาว ขนิษฐา แสงกระจ่าง เลขที่ 34

เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงยามเย็น

https://www.youtube.com/watch?v=pDh17d4d3tw

1.นายชานน ชนวัฒนะกูล เลขที่ 13

2.นางสาวกนกวรรณ ฟองจ้อน เลขที่ 23

3.นางสาวภูริชญา คงสมจิตร์ เลขที่ 33

4.นางสาวพิชชากร ไชยกูล เลขที่ 43

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203360

https://www.youtube.com/watch?v=4m_Ft8f2aeA&feature=youtu.

สมาชิก 

นาย ธนิภัทร ภักดีสุภผล  เลขที่ 12

นางสาว วรรณิดา ศรีประทุม เลขที่ 22

นางสาว จิรพร ล่ำฮวด  เลขที่ 32

นางส่ว ปาณิสรา  น้อยผา  เลขที่ 42

              ชั้นม.6/2

เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

จัดทำโดย
1.นายนิติธร พงษ์กำเหนิด เลขที่ 3
2.นายสถาพร พึ่งพัฒนา เลขที่ 6
3.นายพรเทพ มีเเสง เลขที่ 16
4.นางสาวพัฒนภวรณ์ แซวหยวก เลขที่ 26
5.นางสาวมัณฑนากร หนูเซ่ง เลขที่ 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

http://www.thaigoodview.com/node/203359

https://www.youtube.com/watch?v=eGqEgDlj-7c

เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน: Candlelight Blues

http://www.thaigoodview.com/node/203344

                สมาชิก
1.นาย จิรวัฒน์    ชูแสง       เลขที่ 1
2.นาย ลัทธพล    ผ่องใส      เลขที่ 10
3.น.ส. ณัฐชนก    อามินเซ็น เลขที่ 20
4.น.ส. รัตนสุดา    รัตนภักดี เลขที่ 30
5.น.ส. คณิตตา     พันทะพ้อง เลขที่ 40
       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์