งานครั้งที่ 4 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/3

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

งานครั้งที่ 4 เพลงพระราชนิพนธ์ | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com

ใกล้รุ่ง NBR 6/3 - YouTube

สมาชิก

1. นายคุณากร อนุภักดิ์ เลขที่ 13

2. นางสาวชนัญญา รัตนชนก เลขที่ 23

3. นางสาวอโณชา แสงสว่าง เลขที่ 33

4. นางสาวมนัญญา นภาศัพท์ เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/203492
https://www.youtube.com/watch?v=7KkOfQi9Hy0
รายชื่อสมาชิก
1.นายนนทนันท์ อักษร เลขที่ 5
2.นายภูริวัจน์ ถิระสิริภิรมย์ เลขที่ 7
3.นายภิฆเมศ เปาอินทร์ เลขที่ 17
4.นางสามภัทราพร นิคม เลขที่ 27
5.นางสาวพัทธ์ธีรา ล้านจ๊ะ เลขที่37

https://www.youtube.com/watch?v=giGqqWUw2sc&feature=youtu.be

http://www.thaigoodview.com/node/203491

รายชื่อสมาชิก

1.นาย ธนกฤต สุทธิจิตต์ เลขที่ 12

2.นางสาว กัญญาภัทร์ เหล่าผา เลขที่ 22

3.นางสาว ธวัลยา ธำรงกวินโรจน์ เลขที่ 32

 

รูปภาพของ nbr10975

http://www.thaigoodview.com/node/203475

https://www.youtube.com/watch?v=HjqwhVXXS3g&feature=youtu.be

          รายชื่อสมาชิก

นายกษิดิ์เดชณัฐ เจริญ เลขที่1

นายรัฐธรรมนูญ ดำรงวาทศิริกุล เลขที่8

นายยศกร ฉ่ำชื่นวงษ์ เลขที่18

นางสาวรังสิญา รักสมจิต เลขที่28

นางสาวบุษยา ชูถม เลขที่38

 

http://www.thaigoodview.com/node/203465

https://www.youtube.com/watch?v=d8lt97xTI8Q

     รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

นายคุณากร  อนุภักดิ์ เลขที่13
นางสาวชนัญญา รัตนชนก เลขที่ 23
นางสาวอโณชา แสงสว่าง เลขที่ 33
นางสาวมนัญญา นภาศัพท์ เลขที่43
 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
รูปภาพของ bikii

 

 http://www.thaigoodview.com/node/203455

 https://www.youtube.com/watch?v=4GrvqzA6YNU&app=desktop

รายชื่อสมาชิก

1. นาย ชยางกูร จันทะอินทร์ เลขที่ 14

2. นางสาว ปิยะธิดา ชนะภัย เลขที่ 24

3. นางสาว นันท์นภัส สกุลหิรัญรัศมี เลขที่ 34

4. นางสาวศรัญา มะอยู่เที่ยง เลขที่ 44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/203448

https://www.youtube.com/watch?v=XTjnUUWI1yg&feature=youtu.be

สมาชิกกลุ่ม

1.นายพรกิตติ พุฒมะรัง เลขที่ 6

2.นายบุรัสกร ทันธิมา เลขที่ 16

3.นางสาวสุดารัตน์ เถินมงคล เลขที่ 26

4.นางสาวณัฐชา นนท์ประสาท เลขที่ 36

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/203415

https://www.youtube.com/watch?v=AKxOaZh5zzg

           รายชื่อสมาชิก

1.นายจิรวัฒน์  จันบัวลา  เลขที่ 4

2.นายนนทวัฒน์  มาสี    เลขที่ 15

3.น.ส.สิตานันท์  ขำชูสงค์  เลขที่ 25

4.น.ส.นภัสสร  พานิชย์   เลขที่ 35

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

http://www.thaigoodview.com/node/203406

สมาชิก
          นาย ธนวัฒน์ ศิรชัยทรัพย์         เลขที่ 10
          นางสาว ทิพย์ดารา ขาวสนิท     เลขที่ 20
          นางสาว รุจิรา ยะเก                เลขที่ 30
          นางสาว ณัฏฐินี สถาพรรัตนบุตร  เลขที่ 40

                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3

https://www.youtube.com/watch?v=WHtW1izJg3A&feature=youtu.be

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/203407

https://www.youtube.com/watch?v=ovI0uXf37Xg&feature=youtu.be

 สมาชิก

นายพันธกานต์  สีหะมาตร ม.6/3 เลขที่2 

นายเดชาธร รงค์วิริยะคุปต์ ม.6/3 เลขที่9

นางสาวจินห์จุฑา นุ่มสุข ม.6/3 เลขที่19

นางสาวกนกวรรณ พิมเสน ม.6/3 เลขที่29

นางสาวจันจิรา สุขโต ม.6/3 เลขที่39

 


 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/203403

https://www.youtube.com/watch?v=w764S-R8mc4&feature=youtu.be&hd=1

www.รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1.นายวรเมธ แพนพา ชั้น ม.6/3 เลขที่ 3

2.นายสราวุธ แสงกฤษสุวรรณ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 11

3.นางสาวศศิภา ประสานพันธ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 21

4.นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนวงศ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 31

5.นางสาวนิตยา ศรีคำ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 41

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์