งานครั้งที่ 4 ม.6/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/4

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=imUrdUaHac8

นาย พิสิฐชัย ชัยชนะ เลขที่8 ม.6/4

นาย เลิศชัย จุลมะเริง เลขที่18 ม.6/4

นางสาว วนวรรณ ศรีสวรรค์ เลขที่28 ม.6/4

นางสาว ฐิติการ โถทอง เลขที่38 ม.6/4
   
 
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

https://www.youtube.com/watch?v=GHg6BwvmFlg

นายณัฐภัทร ดาวทอง เลขที่ 2 ม.6/4

นางสาวสรัลดา ค้ำชู เลขที่ 21 ม.6/4

นางสาวนภัสสร ชมภูนุช เลขที่41 ม.6/4 

เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ NBR 6/4

https://www.youtube.com/watch?v=adTf_IRSdwQ

นาย รัฐยุทธ พุทธิ เลขที่ 5
นาย ชัยกูล อินทะนิน เลขที่ 15
นางสาว ธตรฐ จงรุ่งเรืองไสว เลขที่ 25

Innocentเพลง สายฝนInnocent

สมาชิก

นายธนานนท์ สุขไพบูลย์ เลขที 12

นางสาวกฤตินี แสงแก้ว เขที่ 22

นางสาวมยุรฉัตร วิชัยกุล เลขที่32

นางสาวศิณิดาร์ พลายจันทร์ เลขที่ 42

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

http://youtu.be/Y0JyMAd6G6I

เพลงพระราชนิพนธิ์ ยามเย็น

http://www.thaigoodview.com/node/204362

ลิงค์วีดีโอ : http://youtu.be/DcDgLjsr6jQ

สมาชิก

นายปฏิพันธิ์   สิทธิกุล   เลขที่ 1

นายอัครเดช   พงษ์รุ่งทรัพย์   เลขที่ 14

น.ส.จิมาภรณ์   ปานชนะพงศ์   เลขที่ 24

น.ส.พรนภา   จันต๊ะสุรินทร์   เลขที่ 34

น.ส.สุภาพร   อินเสาร์   เลขที่ 44

https://youtu.be/KTgdJkhKGIA

เพลงลมหนาว ม.6/4

นายกิตติ มะโนมัย เลขที่ 3 ม.6/4
นายธนดิษฐ์ วงเนียม เลขที่ 9 ม.6/4
นางสาวปรัชญา อาษา เลขที่ 19 ม.6/4
นางสาววารุณี ปราบสูงเนิน เลขที่ 29 ม.6/4
นางสาวณัฐพร วิบูลย์ชาติ เลขที่ 39 ม.6/4

เพลงพระาชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/204328

สมาชิก

นาย จิรายุ ทองสุทธิ์ ม.6/4 เลขที่ 4
นาย พรภัทร ขำเข็มแก้ว ม.6/4 เลขที่ 7
นาย รัญชน์ ชาญสูงเนิน ม.6/4 เลขที่ 17
นางสาว จุฑามาศ สุนทร ม.6/4 เลขที่ 27
นางสาว สุธิดา อุดมทรัพย์ ม.6/4 เลขที่ 37

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

http://www.thaigoodview.com/node/203742

น.ส. จุฑารัตน์ คงสตรี ชั้น ม.6/4 เลขที่ 31

https://www.youtube.com/watch?v=2DAf2AJ9vA4

เพลง  พระราชนิพนธ์  ชะตาชีวิต  

1. น.ส  พุธิตา       เเป้นตุ้ม    ม.6/4    เลขที่  20

2.น.ส   จันทการต์  จิตจักร     ม.6/4    เลขที่  30

น.ส.นรินทร์รัตน์     รัตนะชัย    ม.6/4    เลขที่  40

https://www.youtube.com/watch?v=2DAf2AJ9vA4

เพลง  พระราชนิพนธ์  ชะตาชีวิต  

1. น.ส  พุธิตา       เเป้นตุ้ม    ม.6/4    เลขที่  20

2.น.ส   จันทการต์  จิตจักร     ม.6/4    เลขที่  30

น.ส.นรินทร์รัตน์     รัตนะชัย    ม.6/4    เลขที่  40

เพลงพระราชนิพนธ์ "เราสู้"

http://www.thaigoodview.com/node/203680

นางสาวนุชนิตา   ไชยหาวงษ์  ชั้น ม.6/4  เลขที่ 35

เพลงพระราชนิพนธ์ "ใกล้รุ่ง" 

http://www.thaigoodview.com/node/203453

สมาชิกกลุ่ม

นาย นนท์ปวิธ  ศิริชาติชัย   เลขที่ 13

นางสาว กันตรัตน์  พิทักษ์  เลขที่ 23

นางสาว ธัญชนก  ศรีสง่า  เลขที่ 33

นางสาว สุภัชชา  ศรีวงษ์รักษ์  เลขที่ 43

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

เพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้"

http://www.thaigoodview.com/node/203435

นายเตวิช มีทองวัฒนานนท์ เลขที่ 6
นายณัฐกรณ์ บุญเย็น เลขที่ 16
นางสาวอริสรา แดงชาติแท้ เลขที่ 26
นางสาวภิญรดา ศิรรัตนเดช เลขที่ 36

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์