งานครั้งที่ 4 ม.6/6

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/6

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

https://www.youtube.com/watch?v=jMV9QLpdMvs&feature=youtu.be

http://www.thaigoodview.com/node/203647

นาย ภาสกร วุติชาติวิตรกุล  เลขที่ 9 

นางสาว ณัฐณิชา ศรีตรรกยานันท์ 19 

นางสาว รัชนีพร ชูทับทิม เลขที่ 29

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BbLFPgGHgI&feature=youtu.be

นายกฤษภูมิ กองจันทร์ เลขที่ 7

นางสาวปิยะพร แต่งตั้ง เลขที่ 17

นางสาวนิรัชพร ศรีคำ เลขที่ 27

https://www.youtube.com/watch?v=x6vLSLCDiDs&feature=youtu.be

http://www.thaigoodview.com/node/203600 

นายศุภกฤต ศรีนวล เลขที่5

นางสาวสมฤทัย ชิตทนนท์ เลขที่15

นางสาวปราณี กำลังยงค์ เลขที่25

สายฝน

http://www.thaigoodview.com/node/203563

https://www.youtube.com/watch?v=xEr3mB-w10g&feature=youtu.be

น.ส.ศรสวรรค์ แก้วหาไว เลขที่ 11

น.ส.เมทินี วิสุทธิพงษ์ เลขที่ 21

น.ส.อรวรรณ จับจิตต์ เลขที่ 31

https://www.youtube.com/watch?v=fyUZU58qnq0&feature=youtu.be

เพลง ลมหนาว 

นาย กฤตเมธ  เห้งกุล  เลขที่ 6

นางสาว ธันยพร  แหม่มเพชร  เลขที่ 16

นางสาว เกศินี  จันทจิตต์  เลขที่ 26

https://www.youtube.com/watch?v=JK9LubcNySs&feature=youtu.be

http://www.thaigoodview.com/node/203527

เพลง ใกล้รุ้ง NBR 6/6

นาย สุทธิพัฒน์ สุนทรศร ม.6/6 เลขที่10

นางสาว พัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน ม.6/6 เลขที่20

นางสาว สุมิตรา แถลงกัณฑ์ ม.6/6 เลขที่30

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhOD3B2EeSs&feature=youtu.be

เพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด

สมาชิก

นาย พัทธดนย์ อิ่มไพบูลย์ เลขที่4

นางสาว ศิริลักษณ์ นุโนชา เลขที่14

นางสาวเอื้ออารี ศิริคุณ เลขที่24

ม.6/6

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา : เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๓ ทรงพระราชนิพนธ์

ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เล่าไว้ในหนังสือ "ภิรมย์รัตน์" ว่า เมื่อตามเสด็จฯไปอยู่ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับพระราชเสาวนีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถให้เขียนบทกลอนแสดงความนิยมส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจทำงานเพื่ออุดมคติเพื่อประเทศชาติ"ข้าพเจ้าค่อย ๆ คิดหาคำ กลั่นกรองให้ตรงกับความหมายเท่าที่จะสามารถ แล้วทูลเกล้าฯ ถวายทอดพระเนตร ทรงพระกรุณาติชม จนผลสุดท้ายออกมาเป็นกลอน ๕ บทความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้า ได้รู้เห็นพระราชอัธยาศัย พระราชจริยวัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลาย"สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษการ์ดแผ่นเล็ก ๆ พระราชทาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติ เตือนสติมิให้ท้อถอยในการทำความดี เพราะ บ้านเมืองขณะนั้นยุ่งอลเวง น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใส่ทำนองเพลงในคำกลอน "ความฝันอันสูงสุด" ดังที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์รู้จักกันแพร่หลายทุกวันนี้ นับเป็น เพลงพระราชนิพนธ์แรกที่ได้ทรงจากคำร้อง

 

 

.....

https://youtu.be/slZbFAFdp4Y

ชื่อเพลง แสงเทียน Smile

นาย ธนัท นพรัตน์ เลขที่ 8

นางสาว นันทิกานต์ บูรณทอง เลขที่ 18

นางสาว ปิยะวดี แสงสีแก้ว เลขที่ 28 

ชั้นม. 6/6

https://www.youtube.com/watch?v=-DtPjZ9BEu0

ชื่อเพลง เราสู้
สมาชิก
นายชินพัฒน์ เติมนวโสภณ เลขที่ 2
นางสาวทิวาพร บำรุงกลาง เลขที่ 12
นางสาวพิชามญชุ์ สังข์มี เลขที่ 22

https://www.youtube.com/watch?v=k7UVODIlwG0

เพลง ยิ้มสู้

สมาชิกในกลุ่ม

1.นาย ธนกร ตอสี เลขที่ 3

2.นางสาว ปวีณา หลงสมบุญ เลขที่ 13

3.นางสาว สุรภา วงศ์วิชา เลขที่ 23. 

.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์