งานครั้งที่ 4 ม.6/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/8

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

 

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204295

https://www.youtube.com/watch?v=6BcTA_iGxpU

นาย วัชระ      ดงพอง      เลขที่ 2

นายธนวัตน์   ถูกดี           เลขที่ 12

น.ส.พรนภา   อ้วนวงศ์     เลขที่  22

น.ส.มัฑนา     อะช่วยรัมย์  เลขที่ 32

               ม.6/8

 

http://www.thaigoodview.com/node/204135

เพลงยามเย็น ม.6/8

สมาชิก

1.นาย คมสันต์ วิชัยวงศ์ เลขที่1

2.นาย ณัฐวัตร มากวิริยะ เลขที่11

3.น.ส. ปรียานุช เลิศจิรสมาน เลขที่22

4.น.ส. พรนัชชา สิทธิวิรุฬห์ เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/204117

เพลง พระราชนิพนธ์ แสงเทียน

สมาชิก 6/8

1.นาย สิทธิกร เขียวขำ ม.6/8 เลขที่ 4

2.นาย สิทธิชัย  ภูนุภา   ม.6/8 เลขที่ 14

3.นางสาว แสงเทียน  บู่บาง ม.6/8 เลขที่ 24

4.นางสาว  สิมาภรณ์ คชโวภณ ม.6/8 เลขที่ 34

5.นางสาว วริศรา เที่ยเจริญ  ม.6/8 เลขที่  45

 

 

เพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเดือน"

http://www.thaigoodview.com/node/204067

สมาชิก ม.6/8

นายอกนิษฐ์    ลี้หลีกภัย  เลขที่ 7

นายธวัชชัย    คำพรมมา  เลขที่ 17

นางสาวชไมพร   ช่างเก็บ  เลขที่ 27

นางสาวอารียา    ยิ่งยืน   เลขที่ 37

นางสาวลลิตา     วงษามนตรี   เลขที่ 44

ความฝันอันสูงสุด

http://www.thaigoodview.com/node/204029

สมาชิก

นาย      วิชญ์พล     บรรจบดี      เลขที่ 8    ม.6/8

นางสาว วรรณ์ธิชา   ใยลออ        เลขที่ 18  ม.6/8

นางสาว ปุณยาพร    ปานเจริญ    เลขที่ 25   ม.6/8

นางสาว พิชญาพัชร์  ฟูสินไพบูลย์  เลขที่ 38  ม.6/8

นางสาว จิดาภา      ชื่นพักตร์      เลขที่ 41   ม.6/8

เพลงชะตาชีวิต

สมาชิก

  1. นายจิรกิตต์ กลับเมฆ เลขที่ 5
  2. นายนราทัศน์ เสรีไพศาล เลขที่ 15
  3. นางสาวกานต์มณี จตุรคณาวาณิชย์ เลขที่ 25
  4. นางสาวธิดารัตน์ มีโนนทอง เลขที่ 35

ชั้น ม. 6/8

http://www.thaigoodview.com/node/203806

เพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้


http://www.thaigoodview.com/node/203787


           สมาชิกในกลุ่ม


1.นาย กิตติศักดิ์  บุญเกิด  เลขที่ 9


2.นางสาว ธนพร  อัครลิขิต  เลขที่ 19


3.นางสาว วารินทร์  ใยคง  เลขที่ 29


4.นางสาว อสมาภรณ์  นิลอุบล  เลขที่ 39


        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน

http://www.thaigoodview.com/node/203542 

สมาชิก  6/8

นาย วีรวัฒน์ แสงสว่าง เลขที่ 3

นาย วรรธนัย บัวทอง เลขที่ 13

นางสาว พัฒน์นรี แสงจันทร์ เลขที่ 23

นางสาว ฐิติวรรณ โพธิ์ชัยทอง เลขที่ 33

https://www.youtube.com/watch?v=O7Ttb8C81hY

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

http://www.thaigoodview.com/node/203528

สมาชิกในกลุ่ม ชั้น ม.6/8

1. นายบัณฉันท์ แก้วงามสะอาด เลขที่ 6

2. นายธนพนธ์ ฤทธิ์หิรัญ เลขที่ 16

3. นางสาว ปรียา กาญจนโรจน์ เลขที่ 26

4. นางสาวอธิชา อนันตรกิตติ เลขที่ 36

5. นางสาวปิยะธิดา ฝูงดี เลขที่ 42

เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ 

http://youtu.be/NpqWlpwMe1k   (ลิ้งค์วิดีโอ)

สมาชิกกลุ่ม (ม.6/8)

นายเจษฎากร ทีนะกุล     เลขที่10

นางสาวธัชริน ก้องอัมพร เลขที่20

นางสาวศศินา ทรงวินัย   เลขที่30 

นางสาวกลิตตา เมฆขลา  เลขที่40 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์