งานครั้งที่ 4 ม.6/9

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/9

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  4

 

 

ให้นักเรียนนำวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกลุ่มตนเองมานำเสนอ  รวมถึงบอกเล่าประวัติ  และเนื้อเพลงนั้นๆ  และตกแต่งให้สวยงาม

 

( ระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่มของตนเองด้วย )

 

 

ส่งภายในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

 

 

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=FjTcc51JROs&feature=youtu.be

"เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น"

1.นาย นราธร สาดนิยม เลขที่1

2.นาย วัชรพงศ์ ขุดปิ่น เลขที่ 15

3.นางสาว วรางคณา ฉิมแฉ่ง เลขที่ 25

4.นางสาว ษุรุตา พุ่มเพ็ซร เลขที่ 36

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=G2lBBcLIIpo

1.นาย กษาปณ์ ตุ้มเทียน เลขที่ 11
2.นาย คณิน วัฒนภาเกษม เลขที่ 21
3.นางสาว พิมพ์วิภา โพธิอินทร์ เลขที่ 31

เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้

https://www.youtube.com/watch?v=ageqX6_Ax5c

1.นาย พีระพล บรรจง เลขที่ 6
2.นาย สมศักดิ์ ศิริวรรณ เลขที่ 16
3.นางสาว สุทธิกานต์ พุดไทย เลขที่ 26

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน

https://www.youtube.com/watch?v=9DXEqhAH884

1.นาย สวิส ใจปาน เลขที่ 2
2.นาย พุฒิพงศ์ สง่าชาติ เลขที่ 9
3.นาย ภัทรชนน ปาปี เลขที่ 19
4.นางสาวสริญญา กะรินทะ เลที่ 29

รูปภาพของ Jiratchaya Sakornvasee

เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน

https://www.youtube.com/watch?v=cxeT2jtvyzU

นาย ณัฐพล มังษา เลขที่ 5

นาย บุญญวัฒน์ ย่งกี่ เลขที่ 12

นาย จักรเพชร ชัยศักดิ์ศรีจันท์ เลขที่ 22
 
นางสาว เพ็ญนภา  หลวงแก้ว  เลขที่ 32
รูปภาพของ Jiratchaya Sakornvasee

เพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว

https://www.youtube.com/watch?v=AKgG4CecwD0&feature=youtu.be

นาย พัทธพล  พละชัย  เลขที่ 4

นาย ณัฐศาสตร์  ต้นเงิน  เลขที่ 10

นาย กิตติ  แซ่เอี้ย  เลขที่ 20

นางสาว จิรัชญา  สาครวาสี  เลขที่ 30

https://www.youtube.com/watch?v=B1nIenWFS2I&feature=youtu.be

เพลงพระราชนิพนธ์ - ความฝันอันสูงสุด

นาย ณัฐชนนท์ พรหมวงศา เลขที่ 3

นาย ผดุงเกียรติ ทองดา เลขที่ 8

นาย ฤทธิศักดิ์ สุขแจ่ม เลขที่ 18

นางสาว ชุติมา เอ็มประโคน เลขที่ 28

เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง 

https://www.youtube.com/watch?v=fZWYi4lTssY&feature=youtu.be

นาย ศุภฤกษ์ รัตนฤทธิ์เวโรจน์ ม.6/9 เลขที่ 14

นางสาว รุ้งทิวาพร สิกขากูล ม.6/9 เลขที่ 25

นางสาว เพชรพรรณี ถาวรสวัสดิ์ ม.6/9 เลขที่ 35

เพลงพระชนิพนธ์ - สายฝน

http://www.thaigoodview.com/node/204649

นาย พงษธร  สีคร้าม เลขที่ 13
นาย กิตติโชติ ผ้าผิวดี เลขที่ 23
นางสาว กังสดาล สังสุทธิพงศ์ เลขที่ 33

เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้

http://www.thaigoodview.com/node/204458

นาย หริวงศ์ อุดมสินธุวัฒน์ เลขที่7

นาย ฉัตรมงคล ชาติมนตรี 17

นางสาว ฉัตรธิดา สุวประดับ เลขที่27

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์