งานครั้งที่ 5 ม.5/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/2

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

นางสาวพิมพ์ชนก กิจเจริญค้า เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/203246

มารี กูว์รี

รูปภาพของ nbr11767

บุคคลตัวอย่าง"ขงจื้อ"

นางสาววิสาธิต  อิทธิชลันธร   ม.5/2  เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/203234

นางสาวสุนิตา สีหาบุตร เลขที่30 

http://www.thaigoodview.com/node/203220 

ไอน์สไตน์ 

น.ส. รัชนก    คำใจ  ม.5/2  เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/203201

น.ส. ดวงใจ  แก้วภักดี ม.5/2 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/203190

สืบ นาคะเสถียร

นางสาวนภัสวรรณ อินทร์จันทร์ ม.5/2 เลขที่ 39
http://www.thaigoodview.com/node/203143

นาย วัชรวีร์ พลอยวาณิชย์ ม.5/2 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/203135

วริศรา   ภูละมุล เลขที่ 10 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/203137

วริศรา   ภูละมุล เลขที่ 10 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/203137

นางสาวนพวรรณ   จงคำนึง   เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/203129

ย่ายิ้ม  เย้ยยาก

นางสาวชนัติกาญจ   ป้องปัดพาล ม.5/2 เลขที่ 15 

บุคคลตัวอย่าง "อีสป"

http://www.thaigoodview.com/node/203128

http://www.thaigoodview.com/node/203111

นายธนกร  บริบูรณ์ ม.5/2 เลขที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์