งานครั้งที่ 5 ม.5/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/3

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

this HTML class. Value is http://www.thaigoodv

นายอภิสิทธิ์. พรหมราช

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นายศุภวัทน์ บุญส่ง ม.5/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204844

นางสาว กัลย์สุดา วัดอ้ม เลขที่ 29 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/204515

http://www.thaigoodview.com/node/204263

นาย วศิน เสริมสัมพันธ์ เลขที่ 5

รูปภาพของ chitsanupong

http://www.thaigoodview.com/node/204248

นาย ชิษณุพงศ์ ปราชญ์ส่งเสริม เลขที่ 1

ประวัติของ

สาธุคุณ ซัน เมียง มูน

สาธุคุณซันเมียงมูนถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม ปี ค .ศ 1920    ใจเมืองจองจูซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในเกาหลีเหนือท่านเป็นบุตรของนายคยองยู มูน (Kyung-Yoo Moon)และนางคยอง กเยคิม มูน(Kyung-Gye Kim M00n)และเป็นบุตรคนที่สองในบรรดาพี่น้องแปดคน เมื่ออายุได้สิบแปดปีหลังจบการศึกษาตามธรรมเนียมเกาหลี สาธุคุณมูนได้เดินทางจากบ้านเกิดเพื่อไปศึกษายังโรงเรียนมัธยมคอมเมอร์เชียล (Commercial High School)ในกรุงโซลเมื่อจบการศึกษาท่านได้ไปศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ กรุงโตเกียว ที่นั่นท่านได้เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวใต้ดินของนักศึกษาที่ได้ทำงานเพื่อปลดปล่อยเกาหลีประเทศบ้านเกิดของท่านจากการใช้กำลังเข้ายึดครองญี่ปุ่นหลายปีหลังจากนั้นท่านได้ขยายวิสัยทัศน์ของท่านไปสู่การเคลื่อนไหวทั่วโลกด้วยการทำงานเพื่อยุติความขัดแย้งและทำให้สันติภาพในทั่วโลกเกิดขึ้น

จากผู้รับใช้ของผู้รับใช้สู่พ่อแม่ที่แท้จริง

            สาธุคุณซันเมียงมูนได้อุทิศทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อทำให้อุดมคติที่ว่า โลกแห่งเสรีภาพ สันติภาพและความสุขที่ทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพที่พระเจ้าไดประทานให้ในฐานะบุคคล ครอบครัว ชุมชน และโลก กลายเป็นความจริง ตลอดชีวิตของท่าน ท่านได้เดินเส้นทางของผู้นำศาสนาท่านสอน และนำด้วยการเป็นแบบอย่างในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อคลี่คลายความขัดย้ง ความไม่รู้ ความอยุติธรรม และความเสื่อมศีลธรรมสาธุคุณมูนและนางฮักจา ฮัน มูน ภริยา ได้ฝ่าฟันและต่อสู้เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในการมีชีวิตเสียสละเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาแห่งแผนงานของพระเจ้าในขณะเดียวกันท่านทั้งสองก็ได้เลี้ยงดูบุตรชายบุตรสาวทั้งสิบสามคนด้วยประเพณีเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นท่านทั้งสองได้ประสบความสำเร็จในการให้แรงบันดาลใจคู่ครองนับล้านในทั่วโลกเพื่ออุทิศทุ่มเทตัวพวกเขาในงานแห่งการสมานความแตกแยกและความทุกข์โศกของประวัติศาสตร์เมื่อปีที่ผ่านมาสาธุคุณมูนและภริยาได้เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเสกความป็นราชาของพระเจ้าและได้ประกาศถึงการมาของอาณาจักรสันติภาพและความสามัคคีที่เป็นสากลและเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและหลังจากนั้นท่านได้เชื้อเชิญผู้นำทางสังคมที่มีอิทธิพลจำนวนมากเข้าร่วมในเครือข่ายทูตสันติภาพนานาชาติซึ่งคนเหล่านี้จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์อันทรงคุณค่ายิ่งบนโลกนี้บรรลุถึงได้เร็วมากขึ้น

ครอบครัวอุดมคติของพระเจ้า

            ผู้นำของโลกที่เคารพ ท่านคิดว่าความมุ่งหมายท้ายสุดของพระเจ้าสำหรับการสร้างสรรค์มนุษย์คืออะไร พูดง่ายๆก็คือเพื่อที่จะมีประสบการณ์ความปีติยินดีโดยผ่านความสัมพันธ์กับครอบครัวอุดมคติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่แท้จริงครอบครัวอุคมคติเป็นเช่นไรประการแรกคือแต่ละคนในครอบครัวดังกล่าวคือเจ้าของแห่งความรักที่แท้จริงในเริ่มแรกเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสร้างอาคัมให้เป็นตัวแทน24ของผู้ชายทั้งมวล และทรงสร้างเอวาให้เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งมวลด้วยความตั้งพระทัยว่าทั้งสองจะกลายเป็นเจ้าของแห่งความรักที่แท้จริง วิธีที่เร็วที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะบ่มเพาะบุคลิกลักษณะของความรักที่แท้จริงก็คือ การรักษาความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกกับพระเจ้าไว้อย่างมั่นคง ที่พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตด้วยการติดตามรับใช้พระเจ้าในฐานะพระบิดาของพวกเขาพวกเขาควรจะดำเนินหนทางชีวิตเป็นเสมือนครอบครัวหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

            หลังจากนั้น เราควรจะมีชีวิตอย่างไรเพื่อกลายเป็นคู่แห่งความสัมพันธ์ร่วมของพระเจ้าและนำความปีติกลับคืนสู่พระองค์สาธุคุณซันเมียงมูนได้อุทิศทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อทำให้อุดมคติที่ว่า โลกแห่งเสรีภาพ สันติภาพและความสุขที่ทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพที่พระเจ้าไดประทานให้ในฐานะบุคคล ครอบครัว ชุมชน และโลก กลายเป็นความจริง ตลอดชีวิตของท่าน ท่านได้เดินเส้นทางของผู้นำศาสนาท่านสอน และนำด้วยการเป็นแบบอย่างในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อคลี่คลายความขัดย้ง ความไม่รู้ ความอยุติธรรม และความเสื่อมศีลธรรมสาธุคุณมูนและนางฮักจา ฮัน มูน ภริยา ได้ฝ่าฟันและต่อสู้เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในการมีชีวิตเสียสละเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาแห่งแผนงานของพระเจ้าในขณะเดียวกันท่านทั้งสองก็ได้เลี้ยงดูบุตรชายบุตรสาวทั้งสิบสามคนด้วยประเพณีเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นท่านทั้งสองได้ประสบความสำเร็จในการให้แรงบันดาลใจคู่ครองนับล้านในทั่วโลกเพื่ออุทิศทุ่มเทตัวพวกเขาในงานแห่งการสมานความแตกแยกและความทุกข์โศกของประวัติศาสตร์เมื่อปีที่ผ่านมาสาธุคุณมูนและภริยาได้เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเสกความป็นราชาของพระเจ้าและได้ประกาศถึงการมาของอาณาจักรสันติภาพและความสามัคคีที่เป็นสากลและเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและหลังจากนั้นท่านได้เชื้อเชิญผู้นำทางสังคมที่มีอิทธิพลจำนวนมากเข้าร่วมในเครือข่ายทูตสันติภาพนานาชาติซึ่งคนเหล่านี้จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์อันทรงคุณค่ายิ่งบนโลกนี้บรรลุถึงได้เร็วมากขึ้น

 

http://www.bloggang.com/data/vinitsiri/picture/

ประวัติของ

สาธุคุณ ซัน เมียง มูน

สาธุคุณซันเมียงมูนถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม ปี ค .ศ 1920    ใจเมืองจองจูซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ในเกาหลีเหนือท่านเป็นบุตรของนายคยองยู มูน (Kyung-Yoo Moon)และนางคยอง กเยคิม มูน(Kyung-Gye Kim M00n)และเป็นบุตรคนที่สองในบรรดาพี่น้องแปดคน เมื่ออายุได้สิบแปดปีหลังจบการศึกษาตามธรรมเนียมเกาหลี สาธุคุณมูนได้เดินทางจากบ้านเกิดเพื่อไปศึกษายังโรงเรียนมัธยมคอมเมอร์เชียล (Commercial High School)ในกรุงโซลเมื่อจบการศึกษาท่านได้ไปศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ กรุงโตเกียว ที่นั่นท่านได้เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวใต้ดินของนักศึกษาที่ได้ทำงานเพื่อปลดปล่อยเกาหลีประเทศบ้านเกิดของท่านจากการใช้กำลังเข้ายึดครองญี่ปุ่นหลายปีหลังจากนั้นท่านได้ขยายวิสัยทัศน์ของท่านไปสู่การเคลื่อนไหวทั่วโลกด้วยการทำงานเพื่อยุติความขัดแย้งและทำให้สันติภาพในทั่วโลกเกิดขึ้น

จากผู้รับใช้ของผู้รับใช้สู่พ่อแม่ที่แท้จริง

            สาธุคุณซันเมียงมูนได้อุทิศทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อทำให้อุดมคติที่ว่า โลกแห่งเสรีภาพ สันติภาพและความสุขที่ทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพที่พระเจ้าไดประทานให้ในฐานะบุคคล ครอบครัว ชุมชน และโลก กลายเป็นความจริง ตลอดชีวิตของท่าน ท่านได้เดินเส้นทางของผู้นำศาสนาท่านสอน และนำด้วยการเป็นแบบอย่างในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อคลี่คลายความขัดย้ง ความไม่รู้ ความอยุติธรรม และความเสื่อมศีลธรรมสาธุคุณมูนและนางฮักจา ฮัน มูน ภริยา ได้ฝ่าฟันและต่อสู้เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในการมีชีวิตเสียสละเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาแห่งแผนงานของพระเจ้าในขณะเดียวกันท่านทั้งสองก็ได้เลี้ยงดูบุตรชายบุตรสาวทั้งสิบสามคนด้วยประเพณีเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นท่านทั้งสองได้ประสบความสำเร็จในการให้แรงบันดาลใจคู่ครองนับล้านในทั่วโลกเพื่ออุทิศทุ่มเทตัวพวกเขาในงานแห่งการสมานความแตกแยกและความทุกข์โศกของประวัติศาสตร์เมื่อปีที่ผ่านมาสาธุคุณมูนและภริยาได้เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเสกความป็นราชาของพระเจ้าและได้ประกาศถึงการมาของอาณาจักรสันติภาพและความสามัคคีที่เป็นสากลและเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและหลังจากนั้นท่านได้เชื้อเชิญผู้นำทางสังคมที่มีอิทธิพลจำนวนมากเข้าร่วมในเครือข่ายทูตสันติภาพนานาชาติซึ่งคนเหล่านี้จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์อันทรงคุณค่ายิ่งบนโลกนี้บรรลุถึงได้เร็วมากขึ้น

ครอบครัวอุดมคติของพระเจ้า

            ผู้นำของโลกที่เคารพ ท่านคิดว่าความมุ่งหมายท้ายสุดของพระเจ้าสำหรับการสร้างสรรค์มนุษย์คืออะไร พูดง่ายๆก็คือเพื่อที่จะมีประสบการณ์ความปีติยินดีโดยผ่านความสัมพันธ์กับครอบครัวอุดมคติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่แท้จริงครอบครัวอุคมคติเป็นเช่นไรประการแรกคือแต่ละคนในครอบครัวดังกล่าวคือเจ้าของแห่งความรักที่แท้จริงในเริ่มแรกเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสร้างอาคัมให้เป็นตัวแทน24ของผู้ชายทั้งมวล และทรงสร้างเอวาให้เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งมวลด้วยความตั้งพระทัยว่าทั้งสองจะกลายเป็นเจ้าของแห่งความรักที่แท้จริง วิธีที่เร็วที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะบ่มเพาะบุคลิกลักษณะของความรักที่แท้จริงก็คือ การรักษาความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกกับพระเจ้าไว้อย่างมั่นคง ที่พวกเขาสามารถดำเนินชีวิตด้วยการติดตามรับใช้พระเจ้าในฐานะพระบิดาของพวกเขาพวกเขาควรจะดำเนินหนทางชีวิตเป็นเสมือนครอบครัวหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

            หลังจากนั้น เราควรจะมีชีวิตอย่างไรเพื่อกลายเป็นคู่แห่งความสัมพันธ์ร่วมของพระเจ้าและนำความปีติกลับคืนสู่พระองค์สาธุคุณซันเมียงมูนได้อุทิศทุ่มเทชีวิตของท่านเพื่อทำให้อุดมคติที่ว่า โลกแห่งเสรีภาพ สันติภาพและความสุขที่ทุกคนสามารถบรรลุถึงศักยภาพที่พระเจ้าไดประทานให้ในฐานะบุคคล ครอบครัว ชุมชน และโลก กลายเป็นความจริง ตลอดชีวิตของท่าน ท่านได้เดินเส้นทางของผู้นำศาสนาท่านสอน และนำด้วยการเป็นแบบอย่างในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อคลี่คลายความขัดย้ง ความไม่รู้ ความอยุติธรรม และความเสื่อมศีลธรรมสาธุคุณมูนและนางฮักจา ฮัน มูน ภริยา ได้ฝ่าฟันและต่อสู้เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดในการมีชีวิตเสียสละเพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาแห่งแผนงานของพระเจ้าในขณะเดียวกันท่านทั้งสองก็ได้เลี้ยงดูบุตรชายบุตรสาวทั้งสิบสามคนด้วยประเพณีเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นท่านทั้งสองได้ประสบความสำเร็จในการให้แรงบันดาลใจคู่ครองนับล้านในทั่วโลกเพื่ออุทิศทุ่มเทตัวพวกเขาในงานแห่งการสมานความแตกแยกและความทุกข์โศกของประวัติศาสตร์เมื่อปีที่ผ่านมาสาธุคุณมูนและภริยาได้เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเสกความป็นราชาของพระเจ้าและได้ประกาศถึงการมาของอาณาจักรสันติภาพและความสามัคคีที่เป็นสากลและเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและหลังจากนั้นท่านได้เชื้อเชิญผู้นำทางสังคมที่มีอิทธิพลจำนวนมากเข้าร่วมในเครือข่ายทูตสันติภาพนานาชาติซึ่งคนเหล่านี้จะช่วยทำให้วิสัยทัศน์อันทรงคุณค่ายิ่งบนโลกนี้บรรลุถึงได้เร็วมากขึ้น

 

http://www.bloggang.com/data/vinitsiri/picture/

รูปภาพของ baifernnykanlayanee

http://www.thaigoodview.com/node/204109

น.ส.กัลยาณี กวยทะวิมล ม.5/3 เลขที่22

นางสาว  วันวิสา   มาอินทร์   ม.5/3   เลขที่  21

                     เฉินหลง

http://www.thaigoodview.com/node/204092

 นางสาวอัจฉริยา  คำประวัติ  ม.5/3  เลขที่  31

http://www.thaigoodview.com/node/204052

นาย จิรวรรธ สมานวรศักดิ์ ม.5/3 เลขที่ 10
ความประทับใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.thaigoodview.com/node/204012

http://www.thaigoodview.com/node/203945

นางสาวศิริวรรณ ชัยชาญ ม.5/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/203906

น.ส.มนัสชยา  คนึงเพียร  ม.5/3 เลขที่37

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ณัฏฐธิดา อินธิเดช เลขที่ 25 ชั้น ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/203703

นางสาวชุลีกร มาลัยทอง เลขที่ 30 ม.5/3

นาย เสกสรร อุมาบำรุง ชั้น5/3 เลขที่8


http://www.thaigoodview.com/node/203651


 

น.ส. ศศธร  แพนพา เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/203553

น.ส. ศศธร  แพนพา เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/203553

นางสาววรรณกานต์  ดอกบัวนาค ชั้นม.5/3 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/203426

รูปภาพของ yingkanyaratkedsook

http://www.thaigoodview.com/node/203402

น.ส.กัญญารัตน์ เกิดสุข ม.5/3 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/203320

บุคคลต้นเเบบ 

นางสาวจันทิมา วันทา เลขที่ 38 ม.5/3

นาย ธนภัทร ตั้งธนกรกิจ ม.5/3 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203310

http://www.thaigoodview.com/node/203312

 
นายธีรวัฒน์ ถูกดี ม.5/3 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/203307

นาย ณัฐชนนท์ แก้วพวง ม.5/3 เลขที่ 3 

 

http://www.thaigoodview.com/node/203280

นายขจรศักดิ์   จันบัวลา  ม.5/3 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/203279

น.ส.ธัญพิชชา  ชูประดิษฐ ม.5/3 เลขที่ 19

รูปภาพของ ooporkamonwan

น.ส.กมลวรรณ นันทศาล ม.5/3 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/203274

บุคคลต้นแบบ

นางสาวเปรมกมล ถาวรภักดี เลขที่ ๓๔ ชั้น ม ๕/๓

http://www.thaigoodview.com/node/203247

นาย ชัยภัทร สร้อยทอง ม.5/3 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/203236

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์