งานครั้งที่ 5 ม.5/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/7

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

อังศุวีร์  บุณยะเสน เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/205084

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ Pucharnon Visut

http://www.thaigoodview.com/node/204522

(บุคคลต้นแบบ)

นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6

นางสาวกาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20 บุคคลต้นแบบ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) 

http://www.thaigoodview.com/node/204108

นางสาวกัลทิมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่ 11 บุคคลต้นแบบ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

http://www.thaigoodview.com/node/204093

 

 

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4 เนลสัน แมนเดลลา
http://www.thaigoodview.com/node/204017

นาย วิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่ 4 เนลสัน แมนเดลลา
http://www.thaigoodview.com/node/204017

นางสาว วรินธร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22 ( บุคคลต้นแบบ )

http://www.thaigoodview.com/node/203989

บุคคลต้นแบบ วอเรน บัฟเฟตต์

นาย เอกบดินทร์ เฟืองแก้ว ม.5/7 เลขที่ 9 

http://www.thaigoodview.com/node/203964

นันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่8 บุคคลต้นแบบ 

http://www.thaigoodview.com/node/203938   

บุคคลต้นแบบ อีสป นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร ม.5/7 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/203872

 

นายธนยศ รวยรื่น 

 
http://www.thaigoodview.com/node/203773
 
 

นายธนยศ รวยรื่น 

http://www.thaigoodview.com/node/203773
 
 
 
 

บุคคลต้นแบบ สมเด็จพระสังฆราช

นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ

http://www.thaigoodview.com/node/203694

บุคคลต้นแบบ นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/203582

บุคคลต้นแบบ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล - นางสาวเกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203576

บุคคลาต้นแบบ ศรสวรรค์ 19

http://www.thaigoodview.com/node/203494

วสิกัญญา 18 บุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/203424

นายธนบดี ภิญโญ ม.5/7 เลขที่1 งานบุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/203418

รูปภาพของ nbr11958

นางสาว รุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า ม. 5/7 เลขที่ 21(งาน บุคคลต้นแบบ)

http://www.thaigoodview.com/node/203408

น.ส พิมพ์มาดา มงคลฤกษ์ 5/7 เลขที่ 17 บุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/203361

 

น.ส พิมพ์มาดา มงคลฤกษ์ 5/7 เลขที่ 17 บุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/203361

 

น.ส.ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม.5/7 เลขที่ 23 บุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/203354

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์