งานครั้งที่ 5 ม.5/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/8

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

บุคคลต้นแบบ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

น.ส.อชิรญาณ์ วงศ์อำนวย ม.5/8 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/203641

บุคคลต้นแบบ

ประวัติ ลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ 

http://www.thaigoodview.com/node/203619

นางสาว ปิยะฉัตร  แสวงศรี ม.5/8  เลขที่ 35 

บุคคลต้นแบบ คิม จงแด

นางสาวลักษิกา เศรษฐานุพนธ์ ชั้นม.5/8 เลขที่40

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/203590

http://www.thaigoodview.com/node/203586

ชื่อ น.ส. นลินรัตน์  โพธ์ใหญ่  ม. 5/8 เลขที่ 34

บุคคลต้นแบบ คุณยายาส่าพอ พาครึ

http://www.thaigoodview.com/node/203580

นางสาวกัญญาภัทร  สายลุน เลขที่ 27 ม.5/8

อีกหนึ่งความรู้สึกเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนฯ

http://www.thaigoodview.com/node/203573

นางสาว ดวงนภา เรือนเงิน ม .5/8 เลขที่ 33

หมอต้วง กรพรหม แสงอร่าม คุณหมอนักบิน

http://www.thaigoodview.com/node/203818

นางสาวหทัยพร  อุ่มสาพล  เลขที่ 26 ม.5/8

.

ประวัติ หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

http://www.thaigoodview.com/node/203513

นางสาวญาณิศา  อิ่มซะ เลขที่ 24

ไม่เอาค่ะ

บุคคลต้นแบบ โทมัส เอดิสัน

น.ส.วริษา หลอดกระโทก เลขที่ 42 

http://www.thaigoodview.com/node/203266

บุคคลต้นแบบ คุณปัญญา นิรันดร์กุล

น.ส.สุราลัย เสถียรกิจอำไพ ม.5/8 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/203241

 

บุคคลต้นแบบ คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ 

นางสาวกุลปริยา  ตนักษรานนท์ ม.5/8 เลขที่17 http://www.thaigoodview.com/node/203240 

 

 

บุคคลต้นแบบ บิล เกตส์

นางสาว พรรณาภัทร์ เวชวนา เลขที่ 20 ม.5/8

http://www.thaigoodview.com/node/203232

พระมหาสมปองตาลปุตฺโต (นครไธสง)

http://www.thaigoodview.com/node/203213

นางสาวสุภาวดี นุชเสม ชั้น ม.5/8 เลขที่25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์