งานครั้งที่ 5 ม.5/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/10

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

http://www.thaigoodview.com/node/205247

นาย นภัทร เหมือนกูล ม 5/10 เลขที่ 10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

นางสาว สุพิชฌาย์ หมื่นแก้ว ม.5/10 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/205038

น.ส.อัญจนา เทพเรือง เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/204973

http://www.thaigoodview.com/node/204962

นางสาวณัฐภรณ์ ละม่อมสาย

นาย วันมงคล กลิ่นคุ้ม เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/204959

นาย พีรวัส พุ่มทิพย์ 5/10 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204953

http://www.thaigoodview.com/node/204946 

นาย พิสิฐชัย วรรณโชติ ม.5/10 เลขที่27 บุลคลต้นแบบ ม.ล.ปิ่น มาลากุล งานที่5 ครับ

 

นาย ณัฐดนัย  ฉางข้าวชัย ม.5/10 เลขที่ 28 เรื่อง  บิณฑ์  บรรลือฤทธิ์ ครับ

www.thaigoodview.com/node/204949

นาย ทินกรณ์  ศรีรักษา  ม.5/10  เลขที่ 17


http://www.thaigoodview.com/node/204923

นาย เปรมวุฒิ อุดเลิศ ชั้น ม 5/10 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/204925

นายธนกฤต เจียมแพ 5/10 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/204921

นายอนุกุล  กล่อมกริมสกุล  5/10 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/204919

น.ส.แคทธรินทร์ อนุอัน5/10  plinth

http://www.thaigoodview.com/node/204918

http://www.thaigoodview.com/node/204875
น.ส. โสริญา โยธาจันทร์ ม.5/10 เลขที่ 36

https://youtu.be/ekgV1LsZoa0
น.ส. โสริญา โยธาจันทร์ ม.5/10 เลขที่ 36

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ Iceonlynbr

http://www.thaigoodview.com/node/204866

พรรณกร  เรืองศรี  เลขที่สามสิบสาม

นาย  พลพัชร  ไกรรักษ์  ม.5/10 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/204465

นาย  พลพัชร  ไกรรักษ์  ม.5/10 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/204465

นาย.ชลธาร  ปานพิมพ์ เลขที่ 8 ม.5/10 

http://www.thaigoodview.com/node/204171

น.ส.ศิรประภา ศรีเฟื่อง เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/204136

นางสาว ขนิษฐา   ขาวเป็นใย  ม.5/10  เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/204060 

รูปภาพของ nankittiyaporn11997

http://www.thaigoodview.com/node/204055

น.ส.กฤติยาภรณ์ ฉายา เลขที่34

บุคคลต้นแบบ โจนออฟอาร์ค

นายเทวฤทธิ์ แคนเภา ม.5/10 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204018

นางสาว  กานต์สินี   โทนาคง  เลขที่ 43 ชั้น ม. 5/10

http://www.thaigoodview.com/node/204014

นาย ณัฐพล คงดุก เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/204011

นางสาว ธิญาดา  สุขสอาด ชั้น ม.5/10 เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/203983

 

รูปภาพของ icethanachot

นาย ธนโชติ โชติกะ เลขที่ 20 

http://www.thaigoodview.com/node/203981

รูปภาพของ nyanicezilla

นายกรรชัย สมพร ชั้น5/10 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/203980

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์