งานครั้งที่ 5 ม.6/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/5

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204854

 
นางสาวอมรรัตน์ วังราช ม.6/5 เลขที่ 27
รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

นางสาว พรสินี แสงคุณ ม.6/5เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/204705

http://www.thaigoodview.com/node/204650

นาย กลวัชร พึ่งแสง ม.6/5 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/204630

น.ส. อภิญญา  รักพินิจ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 26 

บุคคลต้นแบบ " ต็อบ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ "

http://www.thaigoodview.com/node/204189

นาย วรินทร บรรพบุตร ม.6/5 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/204187

บุคคนต้นแบบ ตัน ภาสกรนที

น.ส.จิรนันท์ เยื่อใย ม.6/5 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/204179

บุคคลต้นแบบ นาง เจริญ ผัดแก้ว

นางสาว กรรณิกา กิมิฬาร์ เลขที่ 22. ม.6/5

 

 

 

บุคลต้นแบบแจ็ค หม่า

http://www.thaigoodview.com/user/122856

นางสาว ฐิติพร ไชยปัญญา ม.6/5 เลขที่ 19

บุคคลต้นแบบ

Taylor Swift

http://www.thaigoodview.com/node/204134

น.ส. วิมพ์วิภา ฉ่ำทวี ม.6/5 เลขที่ 17

บุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/204098

น.ส.อนุสรา ทองคำ ม.6/5 เลขที่16

 

บุคคลต้นแบบ โทมัส แอลวา เอดิสัน

http://www.thaigoodview.com/node/204087

นาย วรากร ทองกระจ่าง เลขที่ 9 ม.6/5

บุคคลต้นแบบ ผู้พันแซนเดอร์ส

http://www.thaigoodview.com/node/203904

นาย ณัฐวิทย์  สนิทมาก  ม.6/5  เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/203850

 
นางสาว ปรียาภรณ์ แซ่อึ้ง ม.6/5 เลขที่17

นายอัฐพล กลิ่นฟู ม.6/5 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/203758

มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก

บุคคลต้นแบบ ปอ ทฤษฎี สหวงษ์

 http://www.thaigoodview.com/node/203732

น.ส. อภิญญา  ทินกระโทก ชั้น ม. 6/5 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/203715

บุคคลต้นแบบ เฮนรี่ ฟอร์ด

 
น.ส.สุภาภรณ์  อินกรรไกร ม.6/5 เลขที่ 13

 

บุคคลต้นแบบหรือแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

http://www.thaigoodview.com/node/203668

 น.ส.พิมพ์ชนก หอมสุวรรณ  ม.6/5  เลขที่  21

นายณัฐนนท์ สายวรณ์ ม.6/5 เลขที่ 7

บุคคลต้นแบบ

http://www.thaigoodview.com/node/203625

http://www.thaigoodview.com/node/203560

นางสาวพัชรีภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ม.6/5 เลขที่ 18

บุคคลต้นแบบ นางปวีณา หงสกุล

ผิด

ผิด

 

http://www.thaigoodview.com/node/203560 

 
นางสาวพัชรีภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ม.6/5 เลขที่ 18
บุคคลต้นแบบ นางปวีณา หงสกุล

 

ผิด

http://www.thaigoodview.com/node/203520

ปัญญาพร  สามารถ ม.6/5 เลขที่12

เรื่อง บุคคลต้นแบบ

บุคคลต้นแบบ


 


 


 


 


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร


สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
ตัวอย่างที่ดีที่สุดและสูงค่าที่สุด ที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ในการแสดงให้เห็นถึงความประหยัดและใช้ประโยชน์ของสิ่งของได้ อย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยห้องทรงงานนั้นจะอยู่ใกล้ห้องบรรทม เป็นห้องเล็กๆขนาด 3 * 4 เมตรเท่านั้นเอง ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์


โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ แผนที่ สำหรับการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา อย่างเมื่อทรงออกตรวจงานภายนอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่ง กับข้าราชบริพารเสมอๆ ว่า การนั่งรถคนละคันนั้นเป็นการสิ้นเปลือง จึงทรงให้นั่งรถร่วมกันแล้วเรียกว่า “นั่งรถหารสอง” และไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียดด้วย


นอกจากนั้นคนไทยเกือบทุกคนจะทราบเรื่องเกี่ยวกับสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาก็ถูกเผยแพร่เป็น


จำนวนมาก ภาพหลอดยาสีพระทนต์พระราชทานนี้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ท่านทรงใช้จนรบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่มีรอยบุ๋มลึกลงไปถึงเกลียวคอหลอด เพราะทรงใช้ด้ามแปรงสี ฟันรีดและกดเพื่อให้ได้ยาสีฟันจนเกลี้ยงหลอดนั่นเอง


ท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกำพุด ทันตแพทย์ส่วนพระองค์ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2542 เกี่ยวกับเรื่องความประหยัดดังนี้ “ครั้งหนึ่งเคยกราบทูลท่านว่า ลูกศิษย์ที่


มหาวิทยาลัยฟุ่มเฟือยมากกระเป๋าถือต้องใช้ของนอกมีแบรนด์เนม บางคนไม่มีเงินซื้อก็ไปเช่าเอาที่สยามสแควร์เดือนละ 1,000 2,000 ไม่เหมือนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี พระองค์ท่าน สะพายอะไรก็ได้


วันก่อนเข้าไปในห้องสรงสมเด็จพระเทพฯเห็นหลอดยาสีพระทนต์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี ทรงรีดใช้จนเกลี้ยงหลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า “ของเราก็มี วันก่อนนี้ยังใช้


ไม่หมด มหาดเล็กมาทำความสะอาดห้องสรงคิดว่าหมดแล้วเอาไปทิ้ง แล้วเปลี่ยนหลอดใหม่มาให้ เราก็บอกให้มหาดเล็กนั้นไปเอากลับมา เรายังสามารถใช้ต่อได้อีก 5 วัน” นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับใดๆ เลย เช่น แหวน สร้อยคอ ของมีค่าต่างๆ ยกเว้นแต่นาฬิกาข้อมือ เท่านั้น


โดยมีบันทึกว่าในปีหนึ่งๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเบิกดินสอใช้เพียง 12 แท่ง โดยทรงใช้ดินสอเดือนละ 1 แท่งเท่านั้น และทรงใช้จนกระทั่งดินสอนั้นกุดจนใช้เขียนไม่ได้แล้วเสมอ เห็นตัวอย่างใน


พระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ก็น่าแปลกที่เด็กๆหลายคนนั้นมีค่านิยมเกินตัว นิยมใช้เงินและสิ่งของฟุ่มเฟือย บางรายไม่มีก็พยายามจะขวนขวายมาให้ได้ แม้จะไปเช่ามาใช้แบบชั่วครั้งชั่ว คราวก็ยอม


พระมหากษัตริย์ของเราพระองค์ท่านยังทรงประหยัด เราก็สมควรน้อมนำแบบอย่างของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ และหากพ่อแม่สามารถสอนลูกให้ประหยัดตามแนวทางของพระองค์ท่านได้ ก็เท่ากับหยิบยื่น


อนาคตของความเป็นเศรษฐีให้กับลูกแล้วนั่นเอง


เรื่องราวความประทับใจที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้เป็นข้อเขียนของคุณจิก ประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ คอลัมน์


“คุยกับประภาส” ได้บอกเล่าถึง “ยาสีพระทนต์ของในหลวง” คุณจิกเล่าว่า


มีภาพๆ หนึ่งเอามาให้ดูกัน เป็นภาพหลอดยาสีฟันที่ถูกใช้แล้ว เห็นทีแรกไกลๆ ก็ไม่รู้สึกอะไรมากหรอก เป็นภาพที่ติดอยู่บนบอร์ดที่โรงเรียนของลูก ระหว่างที่ยืนรอลูกๆ ลงมาจากห้องเรียน จึงได้อ่านข้อ


ความ ที่ประกอบภาพนี้ อย่างละเอียด


 


ภาพ หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ภาพหลอดยาสีฟันที่เห็นนี้ ต้องเรียกว่าเป็นหลอดยาสีพระทนต์ประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือ หลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นแล้วรู้สึกเหมือนผมไหม ครับ ความฉ่ำเย็นจากที่ไหนก็ไม่รู้อาบลงมากลางกระหม่อมเลย


ภาพนี้ถูกตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ฯ ครูที่โรงเรียนของลูกผม ไปพบเข้าเลยนำมาถ่ายสำเนาติดบอร์ดให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจคำว่า “ประหยัด” ศาสตราจารย์พิเศษ


ทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนเล่าให้ฟังว่า “ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำพระองค์ กราบถวายบังคม ทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยบางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศ และมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว


ซึ่งเท่าที่ทราบมา มีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋า ที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไปทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม แม้ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่าน ก็ทรงใช้


ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบนจนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลือ อยู่ในหลอดจริงๆเมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งต่อไปด้วยอีกว่า เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรง เห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้


หมดแล้วจึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่า มาคืนและพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ ท่านเองนั้น ทรงประหยัดอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ พระจริยาวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า


หลังจากนั้นทันตแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระ ทนต์หลอดนั้น เพื่อนำไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่างเพื่อประพฤติปฏิบัติใน โอกาสต่อๆ ไป


ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้น มาให้ถึงบ้านทันตแพทย์ประจำพระองค์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่ง เมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้วทำให้เกิดความ สงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด คล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียว คอหลอด เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครั้งในเวลาต่อมา จึงได้รับคำอธิบายจากพระองค์ว่า


“หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็น แบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเอง และเพื่อที่จะขอนำไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ ได้เห็นเป็นอุทาหรณ์ จึงได้ขอพระ


ราชานุญาตซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระทัย”


ดิฉันมีโอกาสได้ยืนมองดูรูปหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้อยู่เนืองๆเวลาไปรอรับลูกที่โรงเรียน และเมื่อยิ่งดูก็ยิ่งได้รับรู้ถึง ปรัชญาที่พระองค์พระราชทานผ่านมาทางหลอดยาฯ นี้แล้วผมก็พบว่าแก่นแท้ของการ


ประหยัดมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ไม่ใช่ไม่ยอมใช้เลยแต่ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช้แบบเหลือทิ้งเหลือขว้าง และทำให้ผมคิดไปถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบนโลกใบนี้ หลอด ยาสีพระทนต์ของในหลวง หลอดนี้สอนผมให้เข้าใจว่า ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรายังคงต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อ ไม่ใช่ไม่ใช้เลย แต่จะใช้อย่างไรมากกว่า


 


                                                   


 


 


ความประทับใจที่มีต่อบุคคลต้นแบบ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีความสามารถหลายทางยกตัวอย่างเช่น กีฬา เรือใบ ที่ต่างประเทศต่างให้การยอมรับ หรือจะให้พูดได้ว่า ในหลวงทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีความรู้ทางได้การเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีการงานทำ คิดค้น การใช้ เศรษฐกิจพอเพียง ที่ทุกคนให้การยอมรับ ผมดูในข่าวพระราชสำนัก แต่ก่อนพระเจ้าอยู่หัว ได้เข้าไปช่วยคนที่ยากจน ถึงที่ ถึงจะทุรกันดาร ขนาดไหนพระเจ้าอยู่หัวก็เข้าไปช่วยให้ชีวิตดียิ่งขึ้น จนถึงตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวได้อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานตลอด ไม่เคยมีการหยุดพัก พระเจ้าอยู่หัวได้ทำเพื่อคนไทยเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราควรรักพระเจ้าอยู่หัวให้มากๆ ท่านดูแลประเทศของเราให้น่าอยู่มาก เราก็ควรจะดูแลประเทศของเราแทนพระเจ้าอยู่หัวท่านจะได้พัก ไม่ต้องมากลุ้มใจ


จากทั้งหมดนี้ที่ได้กล่าวมา จึงรวมเป็นความรู้สึกของข้าพเจ้าที่เทิดทูน พระองค์ท่าน ท่านทรงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในประเทศไทย ข้าพเจ้าจึงหวังว่าทุกคนในชาติของเรา จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ทำตัวให้เป็นประโยชน์ของประเทศ ข้าพเจ้าจึงขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของประชาชนชาวไทยอีกนานเท่านาน


 


                                                                                     นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วน้ำอ่าง ชั้น ม.6/5 เลขที่24

เข้าผิดห้อง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์