งานครั้งที่ 5 ม.6/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/7

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

http://www.thaigoodview.com/node/205221

บุคคลต้นแบบ
น.ส. เสาวลักษณ์ มานะประสพโชค ม.6/7 เลขที่ 25

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

รูปภาพของ eeearth

บุคคลต้นแบบ

นายอคิราห์ ขันสาคร ม.6/7 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/204641

รูปภาพของ supakornchunim

บุคลต้นแบบ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์  

นายศุภกร ชูนิ่ม ม6/7 เลขที่4 

http://www.thaigoodview.com/node/204512

http://www.thaigoodview.com/node/204142

สร้นณา เพ็ชรรุ่ง. 6/7เลขที่8

แก้ไขงานเนื่องจากงานหาย

http://www.thaigoodview.com/node/204105

นางสาว พิมชนก พิทักษ์มงคล ม.6/7 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204083
นางสาวศศินา ปุ่นอนันต์ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 23
บุคคลต้นแบบของข้าพเจ้าคือ คุณครู ม.ร.ว.รุจีสมร สุขสวัสดิ์

  น.ส.สุธาทิพย์  แสนทวีสุข ม. 6/7  เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/204068

http://www.thaigoodview.com/node/204058

นางสาว ณิชารีย์ พ่วงพลับ ม.6/7 เลขที่ 15

..

สรินณา เพ็ชรรุ่ง ม.6/7 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/203039#comment-213190

รูปภาพของ Anussara Renpanil

น.ส.อณุสรา   รื่นพานิชย์   ชั้นม.6/7 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/203961

http://www.thaigoodview.com/node/203753

นางสาว ธิดารัตน์ ทองคำ เลขที่ 17 ม.6/7

http://www.thaigoodview.com/node/203746

น.ส พัชราภรณ์ บัวพงษ์ชน ม.6/7 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/203739

นางสาวปนัดดา อ่อนถาวร ม.6/7 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/203614

นางสาว ภรภัทธ โคราธานานนท์ เลขที่13 ม.6/7 

 

.

http://www.thaigoodview.com/node/203562

นางสาว วรรณิสา ธงชัย ม.6/7 เลขที่ 22

 

...

.

.

.......

................

.

.

.

..

..

.

.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์