งานครั้งที่ 5 ม.6/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 6/10

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  5

 

 

ในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  ย่อมต้องมีแบบอย่างหรือบุคคลต้นแบบที่นักเรียนสนใจ  ให้นักเรียนเล่าถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อบุคคลนั้น พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดที่ได้จากบุคคลต้นแบบ  และเสนอแนวทางการนำแนวคิดที่ประทับใจมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  พร้อมภาพประกอบ  และตกแต่งให้สวยงาม   *** ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน *** )

รวมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

 

 

ส่งภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204890

นาย ณัฐวุฒิ คันธรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/10  เลขที่ 9 ครับ

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204561


ok'lk;   สุนิศา ลิมป์ธนะ   เลขที่  34

http://www.thaigoodview.com/node/204341

อภินันท์ ศรีมันตะ ม6/10 เลขที่20

http://www.thaigoodview.com/node/204268

น.ส. ชลลดา บุญวิไล ม.6/10 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/204260

นายธีรพงค์ ฤกษ์โชคดี ม.6/10 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/203942

นางสาวมนัญชยา จันทรา ชั้น ม.6/10 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/204150

น.ส.กนกพร  สว่างอารมย์  เลขที่ 37 

http://www.thaigoodview.com/node/204127

นาย ทัศนันท์ ขวัญเจริญ ม.6/10 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/204113

นางสาว ประกายดาว เย็นจิตร ม.6/10 เลขที่ 25

 
 

http://www.thaigoodview.com/node/203959


นาย พิชิตชัย พลายบัว เลขที่21 ห้อง 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/203921

นาย พีรพล โพธิ์ศรีขาม ชั้น ม.6/10 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/203920

ปรัชญา สวนศรี ม.6/10 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/203896

น.ส.จุฑาทิพย์  นามฉิม ม.6/10  เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/203875

น.ส ณัฐริญา จันบาง ม.6/10 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/203829

นางสาวอรจิรา สงวนบุญ ชั้น ม.6/10 เลขที่ 36

 

http://www.thaigoodview.com/node/203461

นางสาว พาณินี ชูแสง ชั้น ม. 6/10 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/203374

นาย จีรวัฒน์ ปิมปา ม.6/10 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/203368

 นางสาว ศิวาพร พุตหล้า ม6/10 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/203293

นายปฏิภาณ การงาน ม.6/10 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203283

ผกามาศ วงค์แก้ว ม.6/10 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/203268

นายธีระพล เกิดจั่น ม.6/10 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/203248

 

นายวีรภัทร พร้อมพานิชกร ม.6/10 เลขที่ 22 Embarassed

http://www.thaigoodview.com/node/203195

นางสาวครองขวัญ เหมสุวรรณ ม.6/10 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/203193


ชื่อนางสาว สุชาดา เล็มเยะ ชั้นม 6/10 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/203110


ชื่อ นาย ณัฐพนธ์ รังคะรัสมี ชั้น 6/10  เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/203169

นาย กวี เกตุการณ์ ม.6/10 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/203161

นางสาวปวีณ์นุช เหมือนกูล ม.6/10 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/203144

นาย วัลลภ มะโพงเพ็ง ม6/10 เลขที่ 17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์