งานครั้งที่ 6 ม.5/2

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/2

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง  

นาย นิธิ  ศรีไพบูลย์  เลขที่2   ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/204511

หลากหลายกลายเป้นหนึ่ง

น.ส.ญาณิชศา   ชี้แจง  ม. 5/2 เลขที่ 16

http:/www.thaigoodview.com/node/204510

http://www.thaigoodview.com/node/204461


ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง


น.ส.อัจฉริยา เหมรา เลขที่ 25 ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/204428

นางสาวกุลรัตน์ กีรติวิบูลย์   เลขที่38

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204410

นาย นพดล   นุชนาท   ม.5/2  เลขที่ 5

นางสาวณัฐิดา  นิ่มเจริญ  เลขที่ 8 ม.5/2

" หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "

 

http://www.thaigoodview.com/node/204401

http://www.thaigoodview.com/node/204368

น.ส.กัญญารัตน์ ศักดิ์ธรรมเจริญ เลขที่ 11 ม.5/2

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวจุฑามาศ  คงขุนทด ม.5/2 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/204331

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204313

นางสาวนพวรรณ   จงคำนึง  ม.5/2  เลขที่ 19

นางสาวกนกวรรณ  ไชยทอง  เลขที26 ม.5/2


"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"


http://www.thaigoodview.com/node/204300

นางสาว ชลลดา  มะลิหวล ชั้น ม.5/2 เลขที่ 35 

"ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/204272

http://www.thaigoodview.com/node/204252

ดาริณี พรหมบุตร เลขที่ 17 ม5/2

http://www.thaigoodview.com/node/204206

นายธนกร  บริบูรณ์ ม.5/2 เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/204118

น.ส. เป็นปลื้ม  เตชะโต ม.5/2  เลขที่ 34

เรียงความหัวข้อ "หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/203622

นางสาวกรกนก คำแก้ว ม.5/2 เลขที่ 37

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

นางสาวสุนิสา   รุณทรัพย์  ม.5/2  เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/204025

 

http://www.thaigoodview.com/node/203939

น.ส.จิดาภา อยู่พูน ม.5/2 เลขที่28

นาย วัชรวีร์ พลอยวาณิชย์ ม.5/2 เลขที่ 6

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203934

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง


http://www.thaigoodview.com/node/203930


จัดทำโดย


นางสาว จิตวดี พึ่งเสือ ม.5/2 เลขที่ 29

นางสาวสุภาพร  คำตา  ม.5/2  เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/203926

นางสาวพิมพ์ชนก กิจเจริญค้า เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/203876

"หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง"

http://www.thaigoodview.com/node/203851

น.ส.สุดารัตน์   เจริญชัยชนะ ม.5/2 เลขที่ 22

วริศรา  ภูละมุล เลขที่ 10

 
http://www.thaigoodview.com/node/203779
 

วริศรา  ภูละมุล เลขที่ 10

 
http://www.thaigoodview.com/node/203779
 

http://www.thaigoodview.com/node/203776

นาย วีระชัย   ราโช   ม5/2 เลขที่ 4

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สนมะเริง ม.5/2 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/204473

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวขวัญชนก   ใหม่แก้ว ม.5/2  เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/203759

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

http://www.thaigoodview.com/node/203735

น.ส.จิณห์นิภา   อยู่พูน  ม.5/2  เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/203684

น.ส.ธรรญชนก กลิ่นกล่อม ม.5/2 เลขที่18

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์