งานครั้งที่ 6 ม.5/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/3

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/204983

นางสาวมณีวรรณ  เหล่าน้อย เลขที่ 36 ม.5/3

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นายศุภวัทน์ บุญส่ง ม.5/3 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/204845

รูปภาพของ Nichaporn Muangkhot

http://www.thaigoodview.com/node/204782

 
นางสาวณิชาพร เมืองโคตร ม.5/3 เลขที่ 28

นางสาว วันวิสา  มาอินทร์  ม.5/3

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204535

http://www.thaigoodview.com/node/204520

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวจันทิมา วันทา เลขที่ 38 ม.5/3

นาย ณภัทร ชาลีกุล ชั้น ม.5/3 เลขที่ 7 

http://www.thaigoodview.com/node/204500

นาย จิรวรรธ สมานวรศักดิ์ ม.5/3 เลขที่ 10

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

http://www.thaigoodview.com/node/204509

รูปภาพของ yingkanyaratkedsook

http://www.thaigoodview.com/node/204447

น.ส.กัญญารัตน์ เกิดสุข ม.5/3 เลขที่32

นาย รพีพัฒน์ ชาลีกุล  ม. 5/3 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/204427

รูปภาพของ baifernnykanlayanee

http://www.thaigoodview.com/node/204422

น.ส.กัลยาณี กวยทะวิมล ม.5/3 เลขที่22

น.ส. ศศธร แพนพา ม. 5/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/204298

นางสาวพิชญ์สินี จุ้ยเกตุ 5/3 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/204275

http://www.thaigoodview.com/node/204270

วศิน เสริมสัมพันธ์ ชั้น 5/3 เลขที่ 5

รูปภาพของ chitsanupong

http://www.thaigoodview.com/node/204254

นาย ชิษณุพงศ์ ปราชญ์ส่งเสริม เลขที่ 1

รูปภาพของ ณัฏฐธิดา อินธิเดช

http://www.thaigoodview.com/node/204224

ณัฏฐธิดา อินธิเดช เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204115

นางสาวอัจฉริยา  คำประวัติ ม.5/3  เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/204063

น.ส.มนัสชยา   คนึงเพียร  ม.5/3  เลขที่37

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203973

นางสาวเปรมกมล ถาวรภักดี เลขที่ 34 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/203950

นางสาวศิริวรรณ ชัยชาญ ม.5/3 เลขที่ 27

นางสาว  กัญญาภัค  คำเสน  ม 5/3  เลขที่  33

http://www.thaigoodview.com/node/203841

http://www.thaigoodview.com/node/203714

นาย ขจรศักดิ์    จันบัวลา  ม.5/3 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/203708

นางสาว ธัญพิชชา   ชูประดิษฐ  ม.5/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/203704

นางสาวชุลีกร มาลัยทอง เลขที่ 30 ม.5/3

นาย เสกสรร อุมาบำรุง เลขที่8


http://www.thaigoodview.com/node/203653

นางสาววรรณกานต์  ดอกบัวนาค เลขที่ 26 ม.5/3

http://www.thaigoodview.com/node/203433

http://www.thaigoodview.com/node/203315

นายธีรวัฒน์ ถูกดี ม.5/3 เลขที่17

นาย ธนภัทร ตั้งธนกรกิจ ม.5/3 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203313

กิว
นาย ณัฐชนนท์ แก้วพวง ม.5/3 เลขที่ 3
http://www.thaigoodview.com/node/203289

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์