งานครั้งที่ 6 ม.5/4

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/4

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204550

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย พรพล  เมืองเรืองวิทย์ ม.5/4 เลขที่24

หลากหลายกลายเป้นหนึ่ง

tp:/ht/www.thaigoodview.com/node/204552

นาย กฤติพงษ์  ดวงศรี เลขที่11 ม.5/4

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย วงศธร วงษ์สุเทพ ม.5/4 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/204530

 นาย หฤษฎ์ ไพรสันต์ เลขที่ 5 ม.5/4

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204517

รูปภาพของ nunonty

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย นนทคุณ จิระประพันธ์   ม.5/4   เลขที่  21

http://www.thaigoodview.com/node/204519

นายสัจจะ  สุจใจ ม.5/4 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/204506

 

http://www.thaigoodview.com/node/204499

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204499

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204499

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204499

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204499

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/204499

นายจิรพัฒน์  ฟักน้อย

เลขที่ 12

นางสาวธารทิพย์ จัดนอก เลขที่ 29 ม.5/4
หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204476

นายชราวุธ  พิมมะสร  ม. 5/4 เลขที่ 16

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204472

นาย วาริน สุคันธเมศ เลขที่ 4

 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204449

นัทธพงศ์ เปี่ยมสุขสัมพันธ์ ม. 5/4 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/204442

http://www.thaigoodview.com/node/204436

นายอภิสิทธิ์  พรหมราช  ม.5/4  เลขที่ 14

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายธีระวัฒน์  ดินขาว  ม.5/4 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/204424

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย ดนุชา   เพ็งรัศมี   ม.5/4   เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/204398

.

รูปภาพของ naicaroy

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นาย อภิสิทธิ์ เขตต์ชีวะ ม.5/4 เลขที่ 10 

http://www.thaigoodview.com/node/204367

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นาย ณัฐนนท์ ขันประมาณ ม.5/4 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/204361

นาย จิรายุ  แก้วหนองคูณ

http://www.thaigoodview.com/node/204348

http://www.thaigoodview.com/node/204342
ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
 
นางสาววรพรรณ นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25
http://www.thaigoodview.com/node/204342
ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
 
นางสาววรพรรณ นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาววรพรรณ  นรานันท์ภิรมย์ ม.5/4 เลขที่ 25

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวณัฏฐิณิชา การินตา ม.5/4 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/204340

ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวชมพูนุท พวงพี่ ม.5/4 เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/204335

 

 


ความหลากหลายกลายเป็นหนึ่ง
นาย ทศพร ศรีสังข์ ม.5/4 เลขที่ 7


http://www.thaigoodview.com/node/204324

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์