งานครั้งที่ 6 ม.5/5

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/5

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานแล้วค่ะ

นาย นิวัฒน์ชัย สินศิริสุข ม.5/5 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/204911

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204566

นาย พีระพล สุภาพจน์ ม.5/5 เลขที่ 11

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาว รัตติกาล พลอยสวน ม.5/5 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/204565

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204560

นางสาวกนกวรรณ โอโน ม.5/5 เลขที่18

หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204553

นางสาวจุฑามาศ พิบูลย์วัฒนวงษ์ ม.5/5 เลขที่ 26

หลากหลายหลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204542

นางสาวอิสริยา บุญโยทก ม.5/5 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/204446

นางสาวจิรัชญา บุญตาสุทธิ ม.5/5 เลขที่30

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204438

นางสาวกรวีย์ ดีเลิศ ม.5/5 เลขที่ 19 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นายกิตติทัศน์  วิโรจน์ชัยศรี ม.5/5 เลขที่ 6 

http://www.thaigoodview.com/node/204433

นางสาวพจประภาพร  บัวประชุม ม.5/5  เลขที่ 31

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204326

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นางสาวจุฑามาศ พวงสันเทียะ เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/204306

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง 

นางสาวปาลิตา   สุริยะ    ม.5/5   เลขที่  24

http://www.thaigoodview.com/node/204202

 

นางสาว กมลพรรณ ก๋าสมุทร ม.5/5 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/204181

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204156

นายทศพงษ์ รักสมจิตร ม.5/5 เลขที่ 7

นาย วิศัลย์ โคสัย ม.5/5 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/204151

นายสารัช สุดประสเริฐ ม.5/5 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/204128

นางสาวชลธิเรศน์ สุณเจิม เลขที่23

http://www.thaigoodview.com/node/204110

เรื่องความหลากหลายเป็นหนึ่งในสังคม

นาย กนก ชนะคช เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/204046

 

น.ส.นัฐมล วรรณเผือก เลขที่ 36 ม.5/5

http://www.thaigoodview.com/node/203992

 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นาย ธีรวุฒิ  ชะนะมา ม.5/5 เลขที่ 10 

http://www.thaigoodview.com/node/203947

http://www.thaigoodview.com/node/203922

น.ส.ฐิติิิมา  เนียมรัตน์  ม.5/5  เลขที่27

น.ส พิมพ์นภา สีสุภา ม.5/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/203915

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์