งานครั้งที่ 6 ม.5/7

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ม. 5/7

 

 

สวัสดีค่ะ  นักเรียนที่น่ารักทุกคน  

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอน

 

 

วิชาหน้าที่พลเมือง   ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558

 

 

งานครั้งที่  6

 

 

จากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  จะพบถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และด้านต่าง ๆ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  ดังนั้นนักเรียนในฐานะของเยาวชนของชาติ  จำเป็นต้องมีแนวคิด  และแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน  จากที่กล่าวมา  ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ  " หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง "  พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

  ( เนื้อหาขั้นต่ำ  40  บรรทัด  และตกแต่งให้สวยงาม )

*** ห้ามคัดลอกจากอินเตอร์เน็ตเด็ดขาด ***

 

ส่งภายในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  เวลา  22.00  น.

 

อังศุวีร์   บุณยะเสน เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/205086

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วค่ะ

นายนันทิพัฒน์ นามกา ม.5/7 เลขที่8 หลายหลายกลายเป็นหนึ่ง 

http://www.thaigoodview.com/node/204545  

รูปภาพของ Pucharnon Visut

http://www.thaigoodview.com/node/204539

นาย ภุชานนท์ วิสุทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 6 (หลากหลายเป็นหนึ่ง)

ศรสวรรค์ ภัทรศิริพันธ์ 5/7 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204526

นาย ภานรินทร์ ดาศรี ม.5/7 เลขที่ 5 เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204444

นางสาวกาญจนา มีสิทธิ์ ม.5/7 เลขที่ 20 หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204434

นางสาวกัลทิมมา จ่ายเพ็ง ม.5/7 เลขที่ 11 (หลากหลายกลาายเป็นหนึ่ง )

http://www.thaigoodview.com/node/204414

วสิกัญญา จันทุรัตน์ >หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง<

http://www.thaigoodview.com/node/204347

http://www.thaigoodview.com/node/204274


นายวิษณุ พัชรธร ม.5/7 เลขที่4 หลากหลายกลายเป็น1

นาย เอกบดินทรื เฟืองแก้ว ม5/7 เลขที่9 

งาน หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204032

 

นาย เอกบดินทรื เฟืองแก้ว ม5/7 เลขที่9 

งาน หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204032

นายธนบดี ภิญโญ ม.5/7 เลขที่1

เรื่องความหลากหลาย กลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/204176 

นางสาววรินธร วงศ์ประเสริฐผล ม.5/7 เลขที่ 22

(หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง)

http://www.thaigoodview.com/node/203995

นางสาววิลาวัลย์ จันทร์เพชร ม.5/7 เลขที่14

เรียงความเรื่อง...หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/203888

 

รูปภาพของ nbr11958

น.ส. รุ่งนภา ชับลิ้นฟ้า  ม.5/7 เลขที่ 21

**หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง**

http://www.thaigoodview.com/node/203867

นายธนยศ รวยรื่น 

http://www.thaigoodview.com/node/203780 

นายธนยศ รวยรื่น 

http://www.thaigoodview.com/node/203780 

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

นายธนกฤต โสตถิปิณฑะ ม.5/7 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/203695

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง นางสาว ศิริรัตน์ เอี่ยมละออ ม5/7 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/203669

เรียงความ เรื่อง หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง - นางสาวเกศินี จาดเมือง ม.5/7 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/203621

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง นางสาวจันทร์จิรา กิ่มเพชร ม.5/7 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/203611

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์